Patoloji Laboratuvar Teknikleri Atama

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Atama

Patoloji laboratuvar teknikerleri, tıbbi laboratuvarlarda patoloji alanında yapılan tanısal testleri gerçekleştiren ve raporlayan sağlık profesyonelleridir. Bu alanda çalışmak isteyen adayların, öncelikle üniversitelerin 2 yıllık önlisans programlarından biri olan Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümünü başarıyla tamamlamaları gerekir.

Patoloji laboratuvar teknikerlerinin görevleri, çalıştıkları laboratuvarların türüne göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

 • Hastalardan alınan doku ve sıvı örneklerini hazırlamak
 • Laboratuvar testlerini yapmak
 • Test sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak
 • Laboratuvar cihazlarının bakım ve onarımını yapmak
 • Laboratuvar düzenini ve temizliğini sağlamak

Patoloji laboratuvar teknikerleri, kamu ve özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, tıp merkezlerinde, araştırma kurumlarında ve laboratuvar hizmetleri veren özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Atama Şartları

Patoloji laboratuvar teknikeri olarak kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak
 • Sağlık durumu açısından atanacağı görevini yapmasına engel bir durumu olmamak
 • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Atama Sayısı

Patoloji laboratuvar teknikeri kadrolarına her yıl yapılan atamalarda, kadro sayısı oldukça azdır. 2023 yılı KPSS yerleştirme sonuçlarına göre, patoloji laboratuvar teknikeri kadrolarına toplam 150 atama yapılmıştır. Bu kadroların 130’u sağlık bakanlığı, 20’si ise üniversitelere tahsis edilmiştir.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Atama Puanları

Patoloji laboratuvar teknikeri kadrolarına yapılan atamalarda, adayların KPSS P93 puanı esas alınır. Bu puan, adayların KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri testlerinde aldıkları puanların ağırlıklı ortalaması ile hesaplanır.

2023 yılı KPSS yerleştirme sonuçlarına göre, patoloji laboratuvar teknikeri kadrolarına yapılan atamalarda en düşük taban puan 80, en yüksek taban puan ise 98 olmuştur.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Atama Olanakları

Patoloji laboratuvar teknikeri kadrolarına yapılan atamalarda, adayların tercih ettiği il ve ilçeye göre de farklılıklar görülebilir. 2023 yılı KPSS yerleştirme sonuçlarına göre, patoloji laboratuvar teknikeri kadrolarına yapılan atamalarda en fazla atama İstanbul, Ankara ve İzmir illerine yapılmıştır.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Maaşları

Patoloji laboratuvar teknikerleri, kamu kurumlarında görev yaptıklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışırlar. Bu kapsamda, teknikerlere her yıl toplu sözleşme ile belirlenen maaş ve ek ödemeler yapılır.

2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla, patoloji laboratuvar teknikerlerinin maaşları brüt olarak 6.800 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.

Patoloji Laboratuvar Teknikeri Olmak İçin Nelere Dikkat Etmeli?

Patoloji laboratuvar teknikeri olmak isteyen adayların, öncelikle bu alandaki iş ve çalışma koşullarını iyice araştırmaları gerekir. Bu mesleği seçmeden önce, adayların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri faydalı olacaktır:

 • Patoloji laboratuvar teknikerleri, laboratuvar ortamında çalışırlar. Bu nedenle, adayların laboratuvar ortamında çalışmaya uygun olmaları gerekir.
 • Patoloji laboratuvar teknikerleri

Yayımlandı

kategorisi