Parşömeni Kim Bulmuştur

Parşömenin Tarihçesi

Parşömen, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak için kullanılan özel hazırlanmış hayvan derisidir. Parşömen ismi Bergama’dan gelmektedir ve Bergama Kağıdı anlamında Latince Charta Pergamena‘dan türemiş ve bütün dillere de buradan geçmiştir.

Parşömenin icadı, insanlığın yazı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Parşömen, yazının daha uzun süre dayanmasını ve daha kolay taşınmasını sağlamıştır. Bu sayede, bilginin yayılması ve korunması kolaylaşmıştır.

Parşömen, MÖ 2. yüzyılda Bergama Krallığı’nda icat edilmiştir. Bergama Krallığı, o dönemde kültürel ve bilimsel açıdan oldukça gelişmiş bir devletti. Bergama Kralı II. Eumenes, İskenderiye Kütüphanesi’ne rakip olacak bir kütüphane kurmak istiyordu. Ancak, İskenderiye Kütüphanesi, papirüs adı verilen bir bitkiden yapılan kağıtları kullanıyordu. Papirüs, oldukça pahalı ve nadir bulunan bir malzemeydi. Bu nedenle, II. Eumenes, daha ucuz ve daha kolay bulunabilen bir yazı malzemesi bulmak istedi.

Bu amaçla, Bergama Kütüphanesi Müdürü Krates görevlendirildi. Krates, oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmeyi başardı. Krates’in icadına parşömen adı verildi.

Parşömen, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. MÖ 1. yüzyılda Romalılar tarafından benimsendi. Roma İmparatorluğu’nun genişlemesiyle birlikte parşömen, Avrupa’nın her yerine ulaştı.

Parşömen, Orta Çağ’da da en yaygın yazı malzemesi olarak kullanıldı. Bu dönemde, parşömen üzerine kitaplar, belgeler ve hatta sanat eserleri yazıldı.

MÖ 10. yüzyılda, Çinliler tarafından kağıt icat edildi. Kağıt, parşömenden daha ucuz ve daha kolay bulunabilen bir malzemeydi. Bu nedenle, parşömen kullanımı yavaş yavaş azaldı. Ancak, parşömen, hala bazı özel amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin, parşömen üzerine yazılan belgeler, oldukça değerli kabul edilmektedir.

Parşömen Nasıl Yapılır?

Parşömen yapmak için önce hayvan derisi temizlenir ve yumuşatılır. Daha sonra, derinin kılları kazınır. Kazınmış deri, tuz ve kireç karışımına batırılır. Bu işlem, derinin dayanıklılığını artırır.

Tuz ve kireç karışımından çıkarılan deri, kurutulur. Kurutulan deri, tekrar tuz ve kireç karışımına batırılır. Bu işlem, derinin parlaklığını artırır.

Tuz ve kireç karışımından son kez çıkarılan deri, yazılabilecek hale gelir. Parşömen, genellikle ince ve uzun şeritler halinde kesilir. Bu şeritler, birbirine yapıştırılarak parşömen sayfaları oluşturulur.

Parşömen Kullanım Alanları

Parşömen, tarih boyunca çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Parşömen, en yaygın olarak yazı yazmak için kullanılmıştır. Parşömen üzerine kitaplar, belgeler ve hatta sanat eserleri yazılmıştır.

Parşömen, ayrıca giysi ve ayakkabı yapımında da kullanılmıştır. Parşömen giysiler, oldukça dayanıklı ve şıktır. Parşömen ayakkabılar ise, su geçirmez ve rahattır.

Parşömen, ayrıca müzik aleti yapımında da kullanılmıştır. Parşömen üzerine yapılan davullar, oldukça dayanıklı ve seslidir.

Parşömen’in Önemi

Parşömen, insanlığın yazı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Parşömen, yazının daha uzun süre dayanmasını ve daha kolay taşınmasını sağlamıştır. Bu sayede, bilginin yayılması ve korunması kolaylaşmıştır.

Parşömen, ayrıca kültürel ve bilimsel gelişimin de önemli bir parçası olmuştur. Parşömen üzerine yazılan kitaplar ve belgeler, insanlığın kültürel ve bilimsel mirasını günümüze aktarmıştır.

Parşömen, günümüzde de hala bazı özel amaçlar için kullanılmaktadır. Örneğin, parşömen üzerine yazılan belgeler, oldukça değerli kabul edilmektedir.


Yayımlandı

kategorisi