Paralelkenarı Kim Bulmuştur

Paralelkenarı Kim Buldu?

Paralelkenar, karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları eşittir. İç açıları toplamı 360 derece olan bir dörtgendir. Paralelkenar, geometrinin temel şekillerinden biridir ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Paralelkenarın ilk kez ne zaman ve kim tarafından tanımlandığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, paralelkenarın özellikleri, eski Mısır, Mezopotamya ve Çin gibi uygarlıkların matematik metinlerinde yer almaktadır.

Eski Mısır

MÖ 2000’li yıllarda yazılmış olan Rhind Papirüsü, paralelkenarın özelliklerinden bahseden en eski metinlerden biridir. Papirüste, paralelkenarın karşılıklı kenarlarının eşit olduğu ve iç açılarının toplamının 360 derece olduğu belirtilmektedir.

Mezopotamya

MÖ 1800’lü yıllarda yazılmış olan Plimpton 322 tableti, paralelkenarın özelliklerinden bahseden bir başka eski metindir. Bu tablette, paralelkenarın karşılıklı kenarlarının eşit olduğu ve iç açılarının toplamının 360 derece olduğu belirtilmektedir.

Çin

MÖ 2. yüzyılda yazılmış olan Haidao Suanjing adlı Çince matematik metni, paralelkenarın özelliklerinden bahseden bir başka önemli metindir. Bu metinde, paralelkenarın karşılıklı kenarlarının eşit olduğu, zıt açılarının birbirine eşit olduğu ve iç açılarının toplamının 360 derece olduğu belirtilmektedir.

İslam Dünyası

Ortaçağ İslam dünyasında, paralelkenarın özellikleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda, paralelkenarın özellikleri daha ayrıntılı olarak incelenmiş ve çeşitli teoremler ortaya konmuştur.

17. Yüzyıl

 1. yüzyılda, matematikte önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, paralelkenarın özellikleri üzerine de çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Isaac Newton ve Gottfried Wilhelm Leibniz, paralelkenarın özelliklerini bağımsız olarak ve hemen hemen eş zamanlı olarak incelemişlerdir. Bu iki matematikçi, paralelkenarın karşılıklı kenarlarının eşit olduğunu, zıt açılarının birbirine eşit olduğunu ve iç açılarının toplamının 360 derece olduğunu kanıtlamışlardır.

Günümüzde

Günümüzde, paralelkenarın özellikleri geometrinin temel konularından biridir. Paralelkenar, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin, geometrik şekillerin çizilmesinde, makine mühendisliğinde ve inşaat mühendisliğinde paralelkenardan yararlanılmaktadır.

Paralelkenarın Özellikleri

Paralelkenarın özellikleri şunlardır:

 • Karşılıklı kenarları paraleldir.
 • Karşılıklı kenarları eşittir.
 • Zıt açıları birbirine eşittir.
 • İç açıları toplamı 360 derecedir.

Paralelkenarın Kullanım Alanları

Paralelkenar, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Örneğin:

 • Geometrik şekillerin çizilmesinde: Paralelkenar, diğer geometrik şekillerin çizilmesinde yardımcı olarak kullanılır. Örneğin, kare ve dikdörtgenin çizilmesinde paralelkenardan yararlanılır.
 • Makine mühendisliğinde: Makine mühendisliğinde, paralelkenar temel bir şekil olarak kullanılmaktadır. Örneğin, motorların ve dişlilerin yapımında paralelkenardan yararlanılır.
 • İnşaat mühendisliğinde: İnşaat mühendisliğinde, paralelkenar temel bir şekil olarak kullanılmaktadır. Örneğin, binaların ve köprülerin yapımında paralelkenardan yararlanılır.

Paralelkenarın Temel Teoremeleri

Paralelkenarın temel teoremleri şunlardır:

 • Karşılıklı kenarların paralelliği teoremi: Paralelkenarın karşılıklı kenarları paraleldir.
 • Karşılıklı kenarların eşitliği teoremi: Paralelkenarın karşılıklı kenarları eşittir.
 • Zıt açıların eşitliği teoremi: Paralelkenarın zıt açıları birbirine eşittir.
 • İç açıların toplamı teoremi: Paralelkenarın iç açıları toplamı 360 derecedir.

Bu teoremler, paralelkenarın özelliklerini kanıtlamaktadır.


Yayımlandı

kategorisi