Özür Grubu Atama Takvimi

Özür Grubu Atama Takvimi

Öğretmenler, görev yaptıkları il veya ilçeden başka bir yere tayin olmak için çeşitli nedenlerle başvuru yapabilirler. Bu nedenlerden biri de özür grubudur. Özür grubu atamaları, öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu gibi nedenlerle yer değiştirmelerine olanak tanır.

Özür Grubu Atama Şartları

Özür grubu ataması için başvuru yapabilmek için bazı şartlar aranır. Bu şartlar şunlardır:

 • Öğretmenin kadrolu olarak görev yapıyor olması gerekir.
 • Öğretmenin görev yaptığı il veya ilçede en az 3 yıllık çalışma süresi olması gerekir.
 • Öğretmenin özür durumunun belgelenmesi gerekir.

Özür Grubu Atama Türleri

Özür grubu atamaları, il içi ve iller arası olmak üzere iki şekilde yapılır.

 • İl içi özür grubu atamaları: Öğretmenler, görev yaptıkları il veya ilçe içerisinde yer değiştirmek için il içi özür grubu atamasına başvurabilirler.
 • İller arası özür grubu atamaları: Öğretmenler, görev yaptıkları il veya ilçe dışında yer değiştirmek için iller arası özür grubu atamasına başvurabilirler.

Özür Grubu Atama Takvimi

Özür grubu atama takvimi, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı özür grubu atama takvimi şu şekildedir:

Yarıyıl tatili özür grubu atama takvimi

 • Başvuru tarihleri: 25-28 Ocak 2023
 • Tercih tarihleri: 31 Ocak-04 Şubat 2023
 • Atama sonuçlarının açıklanması: 07 Şubat 2023

Yaz tatili özür grubu atama takvimi

 • Başvuru tarihleri: 7-14 Ağustos 2023
 • Tercih tarihleri: 17-21 Ağustos 2023
 • Atama sonuçlarının açıklanması: 25 Ağustos 2023

Özür Grubu Atama Başvurusu

Özür grubu ataması için başvuru, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 • Öğrenci belgesi
 • Mazeret durumunu belgeleyen belgeler
 • Aile birliği mazereti için eş ve çocukların kimlik fotokopileri
 • Sağlık mazereti için sağlık kurulu raporu
 • Can güvenliği mazereti için mahkeme kararı
 • Engellilik durumu için engelli sağlık kurulu raporu

Özür Grubu Atama Sonuçlarının İlanı

Özür grubu atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde ilan edilir. Atama sonuçlarında, atanan öğretmenlerin isimleri, atandıkları il veya ilçeler ve atandıkları eğitim kurumları yer alır.

Özür Grubu Atamalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özür grubu atamalarında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını kaçırmamak gerekir.
 • Başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlamak gerekir.
 • Tercih yaparken, atanmak istediğiniz il veya ilçeyi ve eğitim kurumunu dikkatlice seçmek gerekir.
 • Atama sonuçlarının açıklanmasından sonra, atama kararnamesini almak için ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurmak gerekir.

Özür Grubu Atamalarında Sık Sorulan Sorular

Özür grubu ataması için başvuruda bulunacak öğretmenler, hangi belgeleri hazırlamalıdır?

Özür grubu ataması için başvuruda bulunacak öğretmenler, aşağıdaki belgeleri hazırlamalıdır:

 • Öğrenci belgesi
 • Mazeret durumunu belgeleyen belgeler
 • Aile birliği mazereti için eş ve çocukların kimlik fotokopileri
 • Sağlık mazereti için sağlık kurulu raporu
 • Can güvenliği mazereti için mahkeme kararı
 • Engellilik durumu için engelli sağlık kurulu raporu

Özür grubu ataması için başvuru tarihleri ve başvuru şartları nelerdir?

Özür grubu ataması için başvuru tarihleri ve başvuru şartları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir. 2023 yılı özür grubu atama takvimi şu şekildedir:

**Yarıyıl tatili özür grubu


Yayımlandı

kategorisi