Oxymoron Örnekleri

Oksimoron Nedir?

Oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifadedir. Yunanca “oksis” (keskin) ve “moros” (aptal) kelimelerinden türemiştir. Oksimoronlar, genellikle anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır. Bazen de halihazırda kullanılan bir kavramı eleştirmek veya alaya almak için kullanılır.

Oksimoron Türleri

Oksimoronlar, genel olarak iki kategoriye ayrılabilir:

 • Anlamsal oksimoronlar: Bu tür oksimoronlarda, birbirine zıt iki kavram, anlamsal olarak bir arada kullanılır. Örneğin, “sessizliğin sesi” veya “sıcak soğuk” ifadeleri anlamsal oksimoronlardır.
 • Gramatikal oksimoronlar: Bu tür oksimoronlarda, birbirine zıt iki kavram, dilbilgisi kurallarına aykırı olarak bir arada kullanılır. Örneğin, “çok az” veya “tek seçenek” ifadeleri gramersel oksimoronlardır.

Oksimoronların Kullanım Amaçları

Oksimoronlar, genellikle aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Anlam kuvvetlendirme: Oksimoronlar, genellikle anlamı kuvvetlendirmek veya vurgulamak için kullanılır. Örneğin, “sessizliğin sesi” ifadesi, sessizliğin ne kadar güçlü ve etkileyici olabileceğini vurgulamak için kullanılır.
 • Edebiyatta sanat yapmak: Oksimoronlar, genellikle edebî eserlerde sanat yapmak için kullanılır. Örneğin, Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” adlı eserinde “soğuk ateş” ifadesi, iki gencin aşkının tutkulu ve ateşli olmasına rağmen, aynı zamanda onları birbirinden ayıran bir engel olmasına rağmen kullanılması, bu ifadenin sanatsal bir değer kazanmasına neden olmuştur.
 • Eleştiri veya alaya alma: Oksimoronlar, bazen de halihazırda kullanılan bir kavramı eleştirmek veya alaya almak için kullanılır. Örneğin, “özgür köle” ifadesi, köleliğin gerçekte özgürlük olmadığını vurgulamak için kullanılır.

Oksimoron Örnekleri

Türkçede ve diğer dillerde birçok oksimoron örneği bulunmaktadır. İşte, Türkçede kullanılan bazı oksimoron örnekleri:

 • Anlamsal oksimoronlar:
  • Sessizliğin sesi
  • Sıcak soğuk
  • Büyük küçük
  • Açık kapalı
  • Gerçek yalanlar
  • Sessizce haykırmak
  • Yüzme bilmeyen balık
  • Köşeli daire
 • Gramersel oksimoronlar:
  • Çok az
  • Tek seçenek
  • Tadımlık ziyafet
  • Doğal davranmak
  • Ateist imam
  • Deliksiz boru
  • Sağır edici sessizlik
  • Ehliyet işlemleriniz için Türk Polis Teşkılatı Güçlendirme Vakfına bağış yapılması zorunludur.

Oksimoronların Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Oksimoronlar, dikkatli bir şekilde kullanılmazsa, anlam karışıklığına veya yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Oksimoron kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Oksimoronun anlamı açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Oksimoron, ifadenin amacına uygun olmalıdır.
 • Oksimoron, ifadenin akışını bozmamalıdır.

Oksimoronların Edebiyattaki Yeri

Oksimoronlar, edebiyat eserlerinde sıklıkla kullanılan bir sanatsal anlatım biçimidir. Oksimoronlar, genellikle anlamı kuvvetlendirmek, eleştirmek veya alaya almak için kullanılır.

Shakespeare, oksimoronları ustalıkla kullanan bir yazardır. “Romeo ve Juliet” adlı eserinde, “soğuk ateş”, “karanlık parlaklık”, “acı tatlı” gibi oksimoronlar kullanarak, aşkın karmaşık ve çelişkili doğasını yansıtmıştır.

Diğer edebiyat eserlerinde de oksimoronlara rastlamak mümkündür. Örneğin, “Yaban” adlı romanında Orhan Kemal, “sessiz çığlık” ve “yaralı barış” gibi oksimoronlar kullanarak, toplumsal çatışmaları ve çelişkileri yansıtmıştır.

Sonuç

Oksimoronlar, dil ve edebiyat açısından önemli bir yere sahiptir. Oksimoronlar, dikkatli bir şekilde kullanıldığında, ifadenin anlamını kuvvetlendirebilir, eleştirel bir bakış açısı sağlayabilir veya alaya alma yoluyla etki yaratabilir.


Yayımlandı

kategorisi