Optisyenlik Atama

Optisyenlik Atama: Geçmiş, Güncel Durum ve Gelecek Beklentileri

Optisyenlik, göz sağlığını korumak ve geliştirmek için gözlük, kontakt lens ve diğer görme cihazlarının seçimi, montajı ve satışıyla ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Optisyenler, göz muayenesi sonucunda doktor tarafından verilen reçeteye uygun olarak bu cihazları seçer ve monte eder. Ayrıca, göz sağlığı ve hijyeni konusunda danışmanlık ve eğitim verirler.

Türkiye’de optisyenlik mesleği, 2005 yılında çıkarılan Optisyenlik Meslek Yasası ile düzenlenmiştir. Bu yasayla birlikte, optisyenlik eğitimi veren üniversitelerin sayısı artmış ve optisyenlik mesleği sağlık meslekleri arasında yer almıştır.

Optisyenlere Kamuda İstihdam Mücadelesi

Optisyenler, Türkiye’de kamuda istihdam edilmek için uzun yıllardır mücadele etmektedir. Bu mücadelenin temelinde, optisyenlerin sağlık meslekleri arasında yer almasına rağmen, kamuda diğer sağlık meslekleri gibi istihdam edilmemesi yatmaktadır.

Optisyenler, kamuda istihdam edilmek için yaptıkları mücadelede çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemler arasında, basın açıklaması, protesto, sosyal medya kampanyası ve siyasi partilerle görüşme yer almaktadır.

Optisyenlerin kamuda istihdam edilmek için yaptıkları mücadelenin önemli bir dönüm noktası, 2022 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, optisyenlere kamuda istihdam sözü vermiştir. Bu söz, optisyenler için önemli bir kazanım olarak değerlendirilmiştir.

2023 Yılı KPSS Atamalarında Optisyenlerin Yeri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın optisyenlere kamuda istihdam sözü, 2023 yılı KPSS atamalarında da kendini göstermiştir. Bu yılki KPSS atamalarında, optisyenler için 1000 kadro ayrılmıştır. Bu kadrolar, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere açılmıştır.

2023 yılı KPSS atamalarında optisyenlerin yer alması, optisyenler için önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Bu gelişme, optisyenlerin kamuda istihdam edilme konusundaki mücadelelerinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.

Optisyenlerin Kamuda İstihdamında Beklentiler

Optisyenler, kamuda istihdam edilme konusundaki mücadelelerini sürdürmektedir. Optisyenler, kamuda istihdam edilmenin kendilerine daha iyi çalışma koşulları ve daha yüksek gelir getireceğini ifade etmektedir.

Optisyenlerin kamuda istihdam edilmesinde önemli bir rol oynayacak olan faktörler arasında, Sağlık Bakanlığı’nın optisyenlere yönelik politikaları ve optisyenlerin mesleki yeterlilikleri yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı, optisyenlere yönelik politikalarını, optisyenlerin kamuda istihdam edilmelerini sağlayacak şekilde güncellemelidir. Bu kapsamda, optisyenlerin kamuda istihdam edilmelerine yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Optisyenler de, kamuda istihdam edilmek için mesleki yeterliliklerini artırmalıdır. Bu kapsamda, optisyenler, mesleki eğitimlerini güncellemeli ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılmalıdır.

Optisyenlerin kamuda istihdam edilmesi, göz sağlığının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir adım olacaktır. Optisyenlerin kamuda istihdam edilmesinin, göz sağlığını korumak ve geliştirmek için daha etkin bir hizmet sunulması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Optisyenlerin Kamuda İstihdam Edilmesinin Yararları

Optisyenlerin kamuda istihdam edilmesinin çeşitli yararları bulunmaktadır. Bu yararlar arasında şunlar yer almaktadır:

  • Göz sağlığının daha etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi
  • Göz sağlığı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması
  • Göz sağlığı hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesi
  • Optisyenlik mesleğinin prestijinin artması

Optisyenlerin kamuda istihdam edilmesi, göz sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır. Ayrıca, göz sağlığı hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve maliyetinin düşürülmesi açısından da faydalı olacaktır. Optisyenlerin kamuda istihdam edilmesi, optisyenlik mesleğinin prestijinin artması açısından da önemli bir gelişme olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi