Olasılığı Kim Buldu

Olasılığı Kim Buldu?

Giriş

Olasılık, bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eden matematiksel bir kavramdır. Bir olayın olasılığı, o olayın gerçekleşme sayısı ile gerçekleşme ihtimali olmayan olayların gerçekleşme sayısı arasındaki oran olarak tanımlanır. Örneğin, bir zar atıldığında 6 farklı sonuç olabileceğini düşünürsek, herhangi bir sonucun gerçekleşme olasılığı 1/6’dır.

Olasılık kavramı, insanlığın varoluşundan beri var olan bir kavramdır. Ancak, olasılık kavramının matematiksel olarak incelenmeye başlanması 17. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu dönemde, Blaise Pascal ve Pierre de Fermat gibi matematikçiler, olasılık kavramının temellerini atmışlardır.

Olasılığın Tarihsel Gelişimi

Olasılık kavramının ilk olarak ortaya çıkışı, 8 ve 13. yüzyıllar arasında kriptografi üzerine çalışan Arap matematikçilere kadar uzanmaktadır. Bu matematikçiler, şifreleri çözmek için olasılık teorisini kullanarak, olasılık hesaplamaları yapmışlardır.

 1. yüzyılda, İtalyan matematikçi Gerolamo Cardano, olasılık kavramı üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Cardano, zar oyunları ve diğer şans oyunları için olasılık hesaplamaları yapmıştır. Cardano’nun çalışmaları, olasılık kavramının matematiksel olarak incelenmesine önemli katkılar sağlamıştır.
 2. yüzyılda, olasılık kavramının gelişiminde önemli bir dönüm noktası yaşanmıştır. Bu dönemde, Blaise Pascal ve Pierre de Fermat, olasılık kavramı üzerine karşılıklı mektuplaşmalar yapmışlardır. Bu mektuplaşmalar, olasılık teorisinin temellerinin atılmasına yol açmıştır.

Pascal ve Fermat, olasılık kavramının matematiksel temellerini oluşturmak için, kumar oyunlarını kullanmışlardır. Bu oyunlarda, olasılık hesaplamalarını kullanarak, oyuncuların kazançlarını maksimize etme yollarını araştırmışlardır. Pascal ve Fermat’ın çalışmaları, olasılık teorisinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

 1. yüzyılın sonlarında, Christiaan Huygens, olasılık teorisine önemli katkılarda bulunmuştur. Huygens, olasılık kavramı üzerine bir kitap yazmıştır. Bu kitap, olasılık teorisinin ilk bilimsel eseri olarak kabul edilmektedir.
 2. yüzyılda, olasılık teorisi, diğer matematiksel disiplinlerle birlikte gelişmeye devam etmiştir. Bu dönemde, olasılık kavramı, istatistik, fizik ve ekonomi gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır.
 3. yüzyılda, olasılık teorisi, modern formülasyonunu almıştır. Bu dönemde, Karl Friedrich Gauss, Pierre Simon Laplace ve Jakob Bernoulli gibi matematikçiler, olasılık teorisine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
 4. yüzyılda, olasılık teorisi, bilgisayar bilimleri, mühendislik ve finans gibi yeni alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, olasılık teorisi, günümüzde kullanılan şeklini almıştır.

Olasılık Kuramının Temel Kavramları

Olasılık kuramının temel kavramları şunlardır:

 • Olasılık: Bir olayın gerçekleşme ihtimalini ifade eder.
 • Olasılık uzayı: Bir olayın gerçekleşebileceği tüm durumların kümesidir.
 • Olasılık dağılımı: Bir olayın gerçekleşme olasılıklarının dağılımıdır.
 • Koşullu olasılık: Bir olayın gerçekleşme olasılığının, başka bir olayın gerçekleşme olasılığına bağlı olarak değişimini ifade eder.

Olasılık Kuramının Uygulama Alanları

Olasılık teorisi, günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu alanlar şunlardır:

 • Kumar: Kumar oyunlarında, oyuncuların kazançlarını maksimize etmek için olasılık teorisi kullanılır.
 • İstatistik: İstatistikte, verilerin analizi için olasılık teorisi kullanılır.
 • Fizik: Fizikte, olasılık teorisi, atomik ve kuantum olayların incelenmesinde kullanılır.
 • Ekonomi: Ekonomide, risk yönetimi ve yatırım analizi için olasılık teorisi kullanılır.
 • Bilgisayar bilimleri: Bilgisayar bilimlerinde, yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi alanlarda olasılık teorisi kullanılır.

Sonuç

Olasılık kavramı, insanlığın varoluşundan beri var olan bir kavramdır. Ancak, olasılık kavramının matematiksel olarak incelenmeye başlanması 17. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu dönemde, Blaise Pascal ve Pierre de Fermat gibi matematikçiler, olasılık kavramının temellerini atmışlardır.

Olasılık teorisi, günümüzde birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu alanlarda, olasılık teorisi, risk yönetimi, karar verme ve tahmin gibi önemli görevleri


Yayımlandı

kategorisi