Oktavlar Kanunu Kim Buldu

Oktavlar Kanunu: Kim Buldu, Nasıl Çalışır, Neden Önemlidir?

Oktavlar kanunu, 1864 yılında İngiliz kimyager John Newlands tarafından keşfedilen bir kimyasal kanundur. Bu kanuna göre, bilinen elementler atom ağırlıklarına göre sıralandığında, her sekizinci element, benzer kimyasal özelliklere sahiptir. Bu kanun, kimya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve modern periyodik tablonun geliştirilmesine yol açmıştır.

Newlands’ın Keşfi

Newlands, o zamanlar bilinen 56 elementin atom ağırlıklarını inceleyerek oktavlar kanunu fikrini ortaya attı. Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralandığında, her sekizinci elementin benzer kimyasal özelliklere sahip olduğunu gözlemledi. Örneğin, lityum (Li), sodyum (Na), potasyum (K), rubidyum (Rb) ve sezyum (Cs) elementleri, benzer kimyasal özellikler sergileyen alkali metallerdir. Newlands, bu elementleri oktav olarak adlandırdı.

Newlands, oktavlar kanununu 1864 yılında Royal Society’de bir makalede yayınladı. Bu makale, kimya dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ancak, Newlands’ın kanunu bazı eksiklikler içeriyordu. Örneğin, oktavlar kanununa göre, argon (Ar) ve potasyum (K) elementleri benzer kimyasal özelliklere sahip olmalıdır. Ancak, bu iki elementin kimyasal özellikleri birbirinden çok farklıdır.

Mendeleyev ve Meyer’in Çalışmaları

Newlands’ın kanunundan sonra, Alman kimyager Julius Lothar Meyer ve Rus kimyager Dimitri Mendeleyev, oktavlar kanununu geliştirmeye çalıştılar. Meyer, elementleri atom ağırlıklarına göre değil, atom hacimleri ve kimyasal özellikleri gibi diğer faktörlere göre sıraladı. Meyer’in tablosu, Newlands’ın tablosuna göre daha doğruydu.

Mendeleyev, Meyer’in tablosundan esinlenerek kendi tablosunu geliştirdi. Mendeleyev, elementleri atom ağırlıklarına göre sıraladı ve benzer kimyasal özelliklere sahip elementleri aynı sütunda topladı. Mendeleyev’in tablosu, oktavlar kanununu doğrulayan ilk tabloydu.

Oktavlar Kanununun Önemi

Oktavlar kanunu, kimya alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun, elementlerin kimyasal özelliklerini anlamamıza yardımcı olmuştur. Oktavlar kanunu, modern periyodik tablonun geliştirilmesine de yol açmıştır.

Modern periyodik tablo, elementlerin atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Ancak, oktavlar kanunu, periyodik tablonun temelini oluşturur. Oktavlar kanunu, elementlerin kimyasal özelliklerini anlamamıza yardımcı olmaya devam etmektedir.

Oktavlar Kanununun Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

  • Elementlerin kimyasal özelliklerini anlamamıza yardımcı olur.
  • Modern periyodik tablonun geliştirilmesine yol açmıştır.

Dezavantajları

  • Bazı elementler için geçerli değildir.
  • Oktavlar kanununa göre, argon (Ar) ve potasyum (K) elementleri benzer kimyasal özelliklere sahip olmalıdır. Ancak, bu iki elementin kimyasal özellikleri birbirinden çok farklıdır.

Sonuç

Oktavlar kanunu, kimya alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun, elementlerin kimyasal özelliklerini anlamamıza yardımcı olmuştur ve modern periyodik tablonun geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak, oktavlar kanununda bazı eksiklikler vardır ve bazı elementler için geçerli değildir.


Yayımlandı

kategorisi