Öğretmene Ek Atama

Öğretmen Ek Atama Nedir?

Öğretmen ek atama, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda ve illerde açık bulunan öğretmen kadrolarına, ilgili yönetmelik hükümlerine göre, daha önce yapılan öğretmen atamasında başarılı olan adaylar arasından yapılan atama işlemidir.

Öğretmen Ek Atama Neden Yapılır?

Öğretmen ek atama, çeşitli nedenlerle boşalan öğretmen kadrolarının doldurulması için yapılır. Bu nedenler arasında;

 • Öğretmenlerin emekli olması,
 • Öğretmenlerin başka bir il veya ilçeye atanması,
 • Öğretmenlerin istifa etmesi,
 • Öğretmenlerin disiplin cezası almaları,
 • Öğretmenlerin vefat etmesi,
 • Yeni açılan okulların olması gibi nedenler yer alır.

Öğretmen Ek Atama Nasıl Yapılır?

Öğretmen ek atama, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılır. Bu takvimde, atama başvurularının alınması, başvuruların değerlendirilmesi, sözlü sınavın yapılması, atama sonuçlarının açıklanması gibi aşamalar yer alır.

Öğretmen Ek Atama Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğretmen ek atama başvurusunda bulunabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

 • En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,
 • Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmenlik alan bilgisi sınavına (ÖABT) katılmış olmak,
 • Öğretmenlik için gerekli sağlık şartlarını taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Öğretmen Ek Atama Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğretmen ek atama başvuruları, MEB tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuruda, adayların kişisel bilgileri, eğitim bilgileri, ÖABT puanları ve tercihleri yer alır.

Öğretmen Ek Atama Sözlü Sınavı

Öğretmen ek atama için sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda, adayların genel kültür, alan bilgisi ve mesleki alan bilgisi konularında bilgi ve beceri düzeyleri değerlendirilir.

Öğretmen Ek Atama Sonuçları

Öğretmen ek atama sonuçları, MEB tarafından açıklanır. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden ve MEB’in internet sitesinden öğrenilebilir.

Öğretmen Ek Atama Sonuçlarına İtiraz

Öğretmen ek atama sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar, MEB tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapılır.

Öğretmen Ek Atama İle İlgili Son Gelişmeler

MEB, 2023 yılı içerisinde Mart ve Eylül aylarında olmak üzere iki kez öğretmen ek atama yapmıştır. 2023 Mart ek atamalarında, 581 öğretmen ataması yapılmıştır. 2023 Eylül ek atamalarında ise, 1.000 öğretmen ataması yapılması planlanmaktadır.

Öğretmen Ek Atama İle İlgili Öneriler

Öğretmen ek atama ile ilgili aşağıdaki öneriler yapılabilir:

 • Öğretmen ek atama takviminin daha önceden açıklanması,
 • Sözlü sınavın daha objektif bir şekilde yapılması,
 • Öğretmen ek atama sonuçlarına itiraz süresinin uzatılması,
 • Öğretmen ek atama sonuçlarının daha hızlı açıklanması.

Öğretmen Ek Atama ile İlgili Sonuçlar

Öğretmen ek atama, öğretmen açığının kapatılması ve eğitimde kalitenin artırılması açısından önemli bir uygulamadır. Bu uygulama ile, çeşitli nedenlerle boşalan öğretmen kadroları doldurulmakta ve eğitimde daha nitelikli bir insan kaynağı oluşturulması amaçlanmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi