Öğretmen Atama Yerleri

Öğretmen Atama Yerleri

Öğretmen atamaları, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl yapılan bir işlemdir. Bu işlem ile, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, il ve ilçelere göre belirlenen okullara atanmaktadır. Öğretmen atamaları, sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen Atama Yerleri

Sözleşmeli öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl iki kez, Ocak ve Ağustos aylarında yapılmaktadır. Bu atamalarda, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler ile, mesleği bırakan veya emekli olan öğretmenlerin yerine atanacak kişiler yer almaktadır.

Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular, atama yapılacak tarihten yaklaşık bir ay önce açılmaktadır. Başvurular, adayların mezun oldukları alan ve branşlar ile birlikte, tercih ettikleri il ve ilçeleri içermektedir.

Sözleşmeli öğretmen atamalarında, adayların öncelikle KPSS’den en az 50 puan alması gerekmektedir. Ardından, adayların mezun oldukları alan ve branşlara göre belirlenen taban puanları geçmesi gerekmektedir. Taban puanlar, her yıl atama yapılan branşa göre değişmektedir.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, atama yapılan tarihten yaklaşık iki hafta sonra açıklanmaktadır. Atama sonuçları, e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir.

Kadrolu Öğretmen Atama Yerleri

Kadrolu öğretmen atamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl bir kez, Ağustos ayında yapılmaktadır. Bu atamalarda, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler ile, mesleği bırakan veya emekli olan öğretmenlerin yerine atanacak kişiler yer almaktadır.

Kadrolu öğretmen atama başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvurular, atama yapılacak tarihten yaklaşık bir ay önce açılmaktadır. Başvurular, adayların mezun oldukları alan ve branşlar ile birlikte, tercih ettikleri il ve ilçeleri içermektedir.

Kadrolu öğretmen atamalarında, adayların öncelikle KPSS’den en az 70 puan alması gerekmektedir. Ardından, adayların mezun oldukları alan ve branşlara göre belirlenen taban puanları geçmesi gerekmektedir. Taban puanlar, her yıl atama yapılan branşa göre değişmektedir.

Kadrolu öğretmen atama sonuçları, atama yapılan tarihten yaklaşık iki hafta sonra açıklanmaktadır. Atama sonuçları, e-Devlet üzerinden ilan edilmektedir.

Öğretmen Atama Yerlerinin Belirlenmesi

Öğretmen atama yerlerinin belirlenmesinde, aşağıdaki faktörler dikkate alınmaktadır:

  • Okulların ihtiyaçları
  • Adayların başvuruları
  • Adayların puanları

Okulların ihtiyaçları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu ihtiyaçlar, okulların öğrenci sayısı, branş dağılımı ve fiziki koşulları gibi faktörlere göre belirlenmektedir.

Adayların başvuruları, e-Devlet üzerinden alınan tercihler doğrultusunda belirlenmektedir. Adaylar, tercihlerinde en fazla 30 okul belirtebilirler.

Adayların puanları, öğretmen atamalarında en önemli faktördür. Adayların KPSS puanları, mezun oldukları alan ve branşlara göre belirlenmektedir.

Öğretmen Atama Yerlerini Belirleyen Kurum

Öğretmen atama yerlerini belirleyen kurum, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’dür. Bu kurum, her yıl atama yapılacak tarihten yaklaşık bir ay önce, öğretmen atama kılavuzunu yayınlamaktadır. Öğretmen atama kılavuzu, atama başvuruları, atama sonuçları ve diğer atama ile ilgili tüm bilgileri içermektedir.

Öğretmen Atama Sonuçlarının Sorgulanması

Öğretmen atama sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Atama sonuçları, atama yapılan tarihten yaklaşık iki hafta sonra açıklanmaktadır. Atama sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adayların atandığı okullar ve branşlar belirlenmektedir.

Öğretmen Atama Sonuçlarına İtiraz

Adayların, atama sonuçlarına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtirazlar, atama sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne yapılmalıdır. İtirazlar, adaylar tarafından dilekçe ile yapılmaktadır.

Öğretmen Atama Yerleri ile İlgili İpuçları

Öğretmen atama yerlerini belirlemek için, aşağıdaki ipuçları dikkate alınabilir:

  • Atama yapılacak branşları ve okulları iyi araştırın.
  • Atama başvurularınızı en geç son gün yapmayın.
  • Atama sonuçları açıklanıncaya kadar sabırlı olun.

**Öğretmen


Yayımlandı

kategorisi