Öğretmen Atama Takvimi

Öğretmen Atama Takvimi

Öğretmen atama takvimi, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen ve öğretmen alımı ile ilgili tüm süreçlerin zamanını gösteren bir takvimdir. Bu takvim, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin atama sürecini takip etmesi ve gerekli hazırlıkları yapması için önemli bir kaynaktır.

2023 Öğretmen Atama Takvimi

2023 yılı öğretmen atama takvimi, MEB tarafından 28 Mart 2023 tarihinde açıklanmıştır. Takvimde, sözleşmeli öğretmen alımı ile kadrolu öğretmen alımı olmak üzere iki ayrı atama süreci yer almaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen Alımı

Sözleşmeli öğretmen alımı, 2023 yılında 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alınarak gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavlar, 4-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve sözlü sınav sonuçları 18 Nisan tarihinde ilan edilecektir. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 24-25 Nisan tarihleri arasında alınacaktır. Atama tercihleri ise 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve atama sonuçları 8 Mayıs tarihinde açıklanacaktır.

 

Kadrolu Öğretmen Alımı

Kadrolu öğretmen alımı, 2023 yılında 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yapılacaktır. Atama takvimi, MEB tarafından daha sonra açıklanacaktır.

Öğretmen Atama Süreci

Öğretmen atama süreci, MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yürütülmektedir. Bu süreç, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

  • Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihleri: Ön başvuru, MEB tarafından belirlenen başvuru şartlarına sahip olan adayların başvurularını yapabildiği bir aşamadır. Sözlü sınav merkezi tercihleri ise, ön başvurusu kabul edilen adayların sözlü sınava girecekleri sınav merkezlerini tercih ettiği aşamadır.
  • Sözlü Sınav: Sözlü sınav, adayların öğretmenlik mesleğine uygunluklarını değerlendiren bir aşamadır. Sözlü sınavda adayların genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik formasyon bilgisi gibi konulardaki bilgi ve becerilerini sergilemeleri beklenmektedir.
  • Atama Tercihleri: Atama tercihleri, adayların atama için tercihlerini yaptıkları aşamadır. Atama tercihleri, adayların eğitim durumlarına, deneyimlerine ve tercihlerine göre yapılmaktadır.
  • Atama Sonuçları: Atama sonuçları, MEB tarafından ilan edilen tarihte açıklanmaktadır. Atama sonuçlarına göre, adayların atama yerleri kesinleşmektedir.

Öğretmen Atama Şartları

Öğretmen atamalarına katılmak için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak
  • En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak
  • Öğretmenlik mesleğine atanacakların sahip olması gereken özel nitelikler ile olumlu hal ve tavırları taşımak

Öğretmen Atama Sonuçlarına İtiraz

Atama sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, MEB tarafından belirlenen tarihler arasında itirazlarını yapabilmektedir. İtirazlar, MEB tarafından değerlendirilmekte ve sonuçlar ilgili adaylara bildirilmektedir.

Öğretmen Atama Sonuçlarının İlanı

Öğretmen atama sonuçları, MEB tarafından ilan edilen tarihte açıklanmaktadır. Atama sonuçları, MEB’in internet sitesinden ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından duyurulmaktadır.

Öğretmen Atama Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Atama sonuçları, adayların eğitim durumlarına, deneyimlerine ve tercihlerine göre yapılmaktadır. Atama sonuçlarına göre, adayların atama yerleri kesinleşmektedir.

Öğretmen Atama Sonuçlarının İlanı Sonrası Yapılması Gerekenler

Atama sonuçlarına göre atama alan adaylar, atama yerlerine giderek göreve başlamaları gerekmektedir. Atama yerlerine göre göreve başlama tarihleri, MEB tarafından belirlenmektedir.

Sonuç

Öğretmen atama takvimi, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin atama sürecini takip etmesi ve gerekli hazırlıkları yapması için önemli bir kaynaktır. Bu takvimi takip ederek atama sürecini daha iyi anlayabilir ve atama şansınızı artırabilirsiniz.


Yayımlandı

kategorisi