Öğretmen Atama Haberleri

Öğretmen Atama Haberleri

Öğretmen atamaları, Türkiye’de eğitim camiasında her yıl merakla beklenen bir konudur. Binlerce öğretmen adayı, her yıl açılan kadrolara yerleşebilmek için sınavlara girer ve mülakatlara katılır. Öğretmen atama haberleri, bu süreçte adaylar için en önemli kaynaklardan biridir.

2023 Öğretmen Atama Haberleri

2023 yılında öğretmen atamaları ile ilgili haberler, yılın başlarında yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamalarda, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmen atamalarının yapılacağını belirtti. Bakan Tekin, atamaların bahar döneminde yapılacağını ve ekim sonunda atama takviminin açıklanacağını söyledi.

Bakan Tekin’in açıklamalarının ardından öğretmen adayları, atama takviminin açıklanmasını beklemeye başladı. Ekim ayının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için öğretmen atama takvimini açıkladı. Buna göre, 2023 yılında 50 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atama başvuruları 24 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 2 Mart tarihinde açıklanacak.

Atama Kadroları ve Branş Dağılımı

2023 öğretmen atamaları için ayrılan kadroların dağılımı şu şekildedir:

 • Sınıf Öğretmenliği: 15.000
 • Okul Öncesi Öğretmenliği: 10.000
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 8.000
 • Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği: 6.000
 • İngilizce Öğretmenliği: 5.000
 • Türkçe Öğretmenliği: 4.000
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 3.000
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: 2.000

Atama Şartları

2023 öğretmen atamaları için başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak

Atama Sınavı

2023 öğretmen atamaları için adayların öncelikle ÖSYM tarafından düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve Genel Yetenek-Genel Kültür Testi sınavlarına girmesi gerekmektedir. ÖABT sınavı, adayların atanmak istedikleri branşa göre farklı alanlarda yapılır. Genel Yetenek-Genel Kültür Testi isi, her aday için aynıdır.

ÖABT ve Genel Yetenek-Genel Kültür Testi sınavları, 21-26 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 10 Şubat 2024 tarihinde açıklanacak.

Atama Mülakatı

ÖABT ve Genel Yetenek-Genel Kültür Testi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakata girmeye hak kazanacak. Mülakat, adayların iletişim becerileri, eğitim bilimleri bilgisi ve alan bilgisini ölçmek için yapılır.

Mülakatlar, 21-26 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat sonuçları ise 10 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

Atama Sonuçları

2023 öğretmen atama sonuçları, 2 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Atama sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinden ilan edilecek.

Öğretmen Atamalarının Önemi

Öğretmen atamaları, Türkiye’deki eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Atamaların yapılması,


Yayımlandı

kategorisi