Norm Fazlası Atama Sonuçları

Norm Fazlası Atama Sonuçları

Norm fazlası atama, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, okulların norm kadrosunda yer alan ancak kadrolarında görevlendirilemeyen öğretmenlerin, ihtiyaç duyulan başka okullara atanmasıdır. Bu atama, her yıl iki kez, yaz ve kış döneminde yapılır.

Norm Fazlası Atama Şartları

Norm fazlası atama başvurusunda bulunabilmek için, öğretmenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

 • KPSS’de atanmak için gerekli puanı almış olmak
 • Görev yaptığı okulda norm kadro fazlası olmak
 • Öğretmenlik mesleğinde en az 2 yıl fiilen görev yapmış olmak
 • Sağlık yönünden öğretmenlik yapmaya engel bir durumu bulunmamak

Norm Fazlası Atama Süreci

Norm fazlası atama süreci, her yıl şu şekilde gerçekleşir:

 • MEB, ihtiyaç duyulan okulların norm kadro fazlası öğretmen sayısını belirler.
 • Öğretmenler, MEB’in belirlediği tarihler arasında başvurularını yaparlar.
 • Başvurular, MEB tarafından değerlendirilir ve atama sonuçları açıklanır.

2023 Yılı Norm Fazlası Atama Sonuçları

2023 yılı norm fazlası atama sonuçları, 20 Ağustos 2023 tarihinde MEB’in internet sitesi üzerinden açıklandı. Bu atama kapsamında, 10 bin 591 öğretmen, ihtiyaç duyulan başka okullara atandı.

Atama Sonuçlarına İtiraz

Atama sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğretmenler, sonuçların açıklanmasını takip eden 10 gün içinde, MEB’e dilekçe ile başvurabilirler. İtirazlar, MEB tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Norm Fazlası Atamaların Önemi

Norm fazlası atama, öğretmenlerin iş güvencesini sağlamaya ve eğitimde verimliliği artırmaya yönelik önemli bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde, norm kadro fazlası öğretmenler, ihtiyaç duyulan okullarda görevlendirilerek, eğitim hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi sağlanır.

Norm Fazlası Atamaların Sorunları

Norm fazlası atamalarda, bazı sorunlar da yaşanmaktadır. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Atama sonuçlarının adil olmaması
 • Atamaların, öğretmenlerin istek ve tercihlerine uygun olmaması
 • Atamaların, öğretmenlerin kariyer planlarına zarar vermesi

Bu sorunların çözümü için, MEB tarafından bazı önlemler alınmaktadır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

 • Atama kriterlerinin yeniden düzenlenmesi
 • Atamaların, öğretmenlerin istek ve tercihlerine uygun hale getirilmesi
 • Atamaların, öğretmenlerin kariyer planlarını gözetecek şekilde yapılması

Sonuç

Norm fazlası atama, eğitim sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu uygulamanın, daha adil ve verimli hale getirilmesi için, MEB tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.


Yayımlandı

kategorisi