Noktalama Işaretlerini Kim Bulmuştur

Noktalama işaretlerini kim bulmuştur?

Bu sorunun cevabı, “noktalama işaretleri” ifadesinin nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişebilir. Eğer noktalama işaretleri, yazının anlamını ve okunuşunu kolaylaştırmak için kullanılan işaretler olarak tanımlanırsa, bu işaretlerin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır.

Günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin ilk örneklerine, Antik Mısır ve Mezopotamya gibi medeniyetlerde rastlanmaktadır. Bu medeniyetlerde, yazılar genellikle resimlerle yazılıyordu ve noktalama işaretleri, bu resimlerin anlamını ve okunuşunu kolaylaştırmak için kullanılıyordu. Örneğin, bir kişinin konuşmasını belirtmek için bir çizgi veya bir daire kullanılabiliyordu.

Antik Yunan ve Roma’da da noktalama işaretleri kullanılıyordu. Bu medeniyetlerde, noktalama işaretleri, yazının anlamını ve okunuşunu kolaylaştırmanın yanı sıra, yazının estetik görünümünü de iyileştirmek için kullanılıyordu. Örneğin, bir cümlenin sonunu belirtmek için bir nokta, bir cümlenin ortasında bir duraksama belirtmek için bir virgül kullanılıyordu.

Ortaçağ Avrupa’sında, noktalama işaretleri daha da gelişti. Bu dönemde, noktalama işaretleri, yazının anlamını ve okunuşunu daha da iyileştirmek için kullanılmaya başlandı. Örneğin, soru cümlelerini belirtmek için bir soru işareti, ünlem cümlelerini belirtmek için bir ünlem işareti kullanılmaya başlandı.

 1. yüzyılda, Avrupa’da noktalama işaretleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Bu dönemde, Fransız dilbilimci Pierre de la Ramée, noktalama işaretlerinin kullanımına ilişkin bir dizi kural yayınladı. Bu kurallar, günümüzde kullandığımız noktalama işaretlerinin temelini oluşturmaktadır.

 2. yüzyıldan itibaren, noktalama işaretleri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönemde, farklı dillerde noktalama işaretleri konusunda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Örneğin, İngilizcede noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili düzenlemeler, 17. yüzyılda Samuel Johnson tarafından yapıldı.

Türkçede noktalama işaretlerinin kullanımı, 19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başladı. Bu dönemde, Türk dilbilimci Ahmet Vefik Paşa, Türkçede noktalama işaretlerinin kullanımına ilişkin bir dizi kural yayınladı. Bu kurallar, günümüzde kullandığımız Türkçe noktalama işaretlerinin temelini oluşturmaktadır.

Noktalama işaretlerinin gelişimini etkileyen faktörler

Noktalama işaretlerinin gelişimini etkileyen faktörler arasında şunlar sayılabilir:

 • Yazı kültürünün gelişmesi: Yazının gelişmesi, noktalama işaretlerine olan ihtiyacı da artırmıştır.
 • Dillerin gelişimi: Dillerin gelişimi, noktalama işaretlerinin kullanımını da etkilemiştir.
 • Yayıncılığın gelişmesi: Yayıncılığın gelişmesi, noktalama işaretlerinin kullanımını daha da yaygınlaştırmıştır.

Noktalama işaretlerinin günümüzdeki kullanımı

Günümüzde, noktalama işaretleri, yazının anlamını ve okunuşunu kolaylaştırmak için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Noktalama işaretleri olmadan, yazılar anlaşılması zor ve okunması da zor olabilir.

Türkçede kullanılan noktalama işaretleri şunlardır:

 • Nokta: Cümlenin sonunu gösterir.
 • Virgül: Bir cümlenin ortasında duraksama göstermek için kullanılır.
 • Noktalı virgül: İki ayrı cümleyi veya iki ayrı düşünceyi birbirine bağlamak için kullanılır.
 • Üç nokta: Cümlenin devamının olmadığını veya devamının bilinmediğini göstermek için kullanılır.
 • Soru işareti: Soru cümlelerini belirtmek için kullanılır.
 • Ünlem işareti: Ünlem cümlelerini belirtmek için kullanılır.
 • Tırnak işareti: Sözcüklerin, cümlelerin veya ifadelerin altını çizmek için kullanılır.
 • Köşeli parantez: Açıklamalar yapmak veya eklemeler yapmak için kullanılır.
 • Kare parantez: Sayıların, tarih ve saat bilgilerinin yazılmasında kullanılır.
 • Apostrofu: Özel isimlere ait ekler ve kısaltmalar için kullanılır.
 • Yıldız: Cümlenin devamının başka bir yerde olduğunu göstermek için kullanılır.

Noktalama işaretleri, yazının anlamını ve okunuşunu kolaylaştırmanın yanı sıra, yazının estetik görünümünü de iyileştirmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir cümlenin sonuna iki nokta konulması, o cümlenin önemini vurgulayabilir.

Noktalama işaretlerini doğru kullanmak, yazının anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artıracaktır. Bu nedenle, noktalama işaretlerinin kullanımına özen göstermek önemlidir


Yayımlandı

kategorisi