Naylon Fatura Cezasından Nasıl Kurtulurum

Naylon Fatura Cezası

Naylon fatura, gerçek bir mal veya hizmet karşılığı düzenlenmeyen veya düzenlenen mal veya hizmetin gerçeğinden farklı tutarda veya nitelikte gösterildiği fatura olarak tanımlanabilir. Naylon fatura kullanmak, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenen vergi kaçakçılığı suçunu oluşturur. Bu suç, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Naylon Fatura Cezası Nasıl Uygulanır?

Naylon fatura cezası, Vergi Usul Kanunu’nun 360. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, naylon fatura kullanan kişiye aşağıdaki cezalar uygulanabilir:

 • Kullanılan faturanın bedeli kadar vergi ziyaı cezası,
 • Kullanılan faturanın bedelinin %5’i ile %20’si arasında özel usulsüzlük cezası,
 • Kullanılan faturanın bedelinin %10’u ile %20’si arasında vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri,
 • Üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası.

Naylon Fatura Cezasından Kurtulmanın Yolları

Naylon fatura cezasından kurtulmanın birkaç yolu vardır. Bu yollar şunlardır:

 • Pişmanlık beyanında bulunmak: Pişmanlık beyanında bulunan kişi, vergi ziyaı cezasından kurtulur. Ancak, özel usulsüzlük cezası ve vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ödemeye devam eder.
 • Vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarına itiraz etmek: Vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda, kişinin haklı çıkması halinde, vergi ziyaı cezasından kurtulabilir.
 • Ceza davasında beraat etmek: Ceza davasında beraat etmesi halinde, kişi hapis cezasından kurtulur.

Pişmanlık Beyanında Bulunmak

Pişmanlık beyanında bulunmak, naylon fatura cezasından kurtulmanın en etkili yoludur. Pişmanlık beyanında bulunmak için, kişi, naylon faturayı kullandığına dair vergi dairesine yazılı bir beyanda bulunmalıdır. Bu beyanda, naylon faturanın kim tarafından düzenlendiği, hangi mal veya hizmet için düzenlendiği ve hangi tarihte kullanıldığı gibi bilgiler yer almalıdır.

Pişmanlık beyanında bulunan kişiye, vergi ziyaı cezasından muafiyet verilir. Ancak, özel usulsüzlük cezası ve vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri ödemeye devam eder.

Vergi İncelemesi ve Takdir Komisyonu Kararlarına İtiraz Etmek

Vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda, kişinin haklı çıkması halinde, vergi ziyaı cezasından kurtulabilir. Bunun için, kişinin davayı kazanması gerekir.

Vergi mahkemesi, vergi incelemesi ve takdir komisyonu kararlarını inceleyerek, bu kararların yerinde olup olmadığını değerlendirir. Mahkeme, kararın yerinde olmadığını tespit etmesi halinde, kararı iptal eder. Bu durumda, kişi vergi ziyaı cezasından kurtulur.

Ceza Davasında Beraat Etmek

Ceza davasında beraat etmesi halinde, kişi hapis cezasından kurtulur. Bunun için, kişinin suçsuz olduğunu kanıtlaması gerekir.

Ceza yargılamasında, kişinin suçsuz olduğunu kanıtlaması için aşağıdakileri yapması gerekir:

 • Naylon faturayı kullanmadığını ispatlamak,
 • Naylon faturayı kullanmış olsa bile, bunu kasıtlı olarak yapmadığını ispatlamak,
 • Naylon faturayı kullanmış olsa bile, bunun vergi kaybına neden olmadığını ispatlamak.

Naylon Fatura Cezasının Önlenmesi

Naylon fatura cezasından kurtulmanın en iyi yolu, naylon fatura kullanmamaktır. Bunun için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • Faturaları dikkatlice incelemek,
 • Faturaları veren kişi veya kuruluşun vergi mükellefi olup olmadığını kontrol etmek,
 • Faturalarda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek.

Sonuç

Naylon fatura, ciddi bir suçtur ve ağır cezalar ile sonuçlanabilir. Naylon fatura cezasından kurtulmanın yolları vardır. Ancak, en iyi yol, naylon fatura kullanmamaktır.


Yayımlandı

kategorisi