Moleküler Biyoloji Ve Genetik Atama

Moleküler Biyoloji ve Genetik Atama

Moleküler biyoloji ve genetik, canlı organizmaları oluşturan moleküllerin yapısını, işlevini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, canlılığın temelini oluşturan DNA, RNA, proteinler ve diğer moleküller hakkındaki bilgilerimizi büyük ölçüde geliştirmiştir.

Moleküler biyoloji ve genetik alanında çalışan bilim insanları, kanser, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların tedavisi, yeni ilaçların geliştirilmesi, gıda güvenliğinin artırılması ve çevre sorunlarının çözümü gibi konularda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle, moleküler biyoloji ve genetik alanındaki mezunların iş bulma olanakları oldukça yüksektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının Atanması

Moleküler biyoloji ve genetik mezunları, kamu kurumlarında ve özel sektörde farklı alanlarda çalışabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile atanabilirler.

KPSS’de moleküler biyoloji ve genetik mezunları için 2 farklı puan türü kullanılır:

 • KPSS-2 P121: Bu puan türü, lisans mezunları için geçerlidir.
 • KPSS-2 P120: Bu puan türü, ön lisans mezunları için geçerlidir.

KPSS’de başarılı olan moleküler biyoloji ve genetik mezunları, aşağıdaki kamu kurumlarında biyolog kadrolarına atanabilirler:

 • Sağlık Bakanlığı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Adli Tıp Kurumu
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Ulusal Savunma Bakanlığı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Atama Taban Puanları

KPSS’de moleküler biyoloji ve genetik mezunları için atama taban puanları her yıl değişmektedir. 2023 yılı KPSS’de, moleküler biyoloji ve genetik mezunları için en düşük atama taban puanı 77,675 olarak gerçekleşmiştir. Bu puan, Sağlık Bakanlığı’na ait biyolog kadrosu içindir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Atama Sayısı

KPSS’de moleküler biyoloji ve genetik mezunları için her yıl atama yapılmaktadır. 2023 yılı KPSS’de, moleküler biyoloji ve genetik mezunları için toplam 1.024 atama yapılmıştır. Bu atamaların %39,2’si Sağlık Bakanlığı’na, %26,2’si Tarım ve Orman Bakanlığı’na, %17,9’u Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, %12,7’si Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılmıştır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının İş İmkanları

Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Bu mezunlar, kamu kurumlarında ve özel sektörde farklı alanlarda çalışabilirler.

Kamu Kurumlarında İş İmkanları

Moleküler biyoloji ve genetik mezunları, kamu kurumlarında biyolog, araştırmacı, uzman, tekniker gibi unvanlarla çalışabilirler. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen mezunlar, KPSS’ye girerek biyolog kadrolarına atanabilirler.

Özel Sektörde İş İmkanları

Moleküler biyoloji ve genetik mezunları, özel sektörde de farklı alanlarda çalışabilirler. Bu mezunlar, ilaç, gıda, tarım, çevre, savunma sanayi gibi sektörlerde istihdam edilebilir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mezunlarının Maaşları

Moleküler biyoloji ve genetik mezunlarının maaşları, çalıştıkları kurum ve pozisyona göre değişiklik göstermektedir. Kamu kurumlarında çalışan biyologların maaşları, 5.500 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir. Özel sektörde çalışan biyologların maaşları ise, 6.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Atama İçin Öneriler

Moleküler biyoloji ve genetik alanında atanmak isteyen mezunlar için aşağıdaki öneriler faydalı olabilir:

 • KPSS’ye iyi hazırlanın. KPSS’de başarılı olmak için

Yayımlandı

kategorisi