Mikrobu Kim Bulmuştur

Mikrobu Kim Buldu?

Mikroorganizmaların varlığı, insanlığın varoluşundan çok daha önce fark edilmişti. Antik Mısırlılar, mikroorganizmaların suyun saflığını bozduğuna inanıyorlardı ve bu nedenle suları filtrelemeyi veya kaynatmayı tercih ediyorlardı. Antik Yunan filozofu Aristoteles de mikroorganizmaların varlığını kabul ediyordu ve onları “cansız” olarak tanımlamıştı.

Ancak, mikroorganizmaların gerçekten ne olduğunu ve nasıl çoğaldığını anlamak için mikroskopun icadına ihtiyaç vardı. İlk mikroskop, 16. yüzyılda Hollandalı Hans ve Zacharias Janssen kardeşler tarafından icat edildi. Bu mikroskoplar, çok basitti ve sadece birkaç kat büyütme sağlayabiliyorlardı.

1675 yılında, Hollandalı bir tüccar ve bilim insanı olan Anton van Leeuwenhoek, kendi tasarımı olan bir mikroskop kullanarak mikroorganizmaları gözlemledi. Leeuwenhoek’un mikroskobu, Janssen kardeşlerin mikroskoplarından çok daha güçlüydü ve 270 kat büyütme sağlayabiliyordu. Leeuwenhoek, su damlalarında, tükürük içinde ve diğer çeşitli ortamlarda mikroorganizmalar gözlemledi.

Leeuwenhoek’un gözlemleri, mikroorganizmaların varlığını ve çeşitliliğini ilk kez kanıtladı. Leeuwenhoek’un keşifleri, mikrobiyoloji biliminin temelini oluşturdu.

Leeuwenhoek’tan Sonra

Leeuwenhoek’un keşiflerinden sonra, mikroorganizmaların incelenmesi giderek daha popüler hale geldi. 18. yüzyılda, İngiliz bilim insanı Robert Hooke, mikroskop kullanarak hücreleri gözlemledi. Hooke, hücrelerin canlı organizmaların yapı taşları olduğunu keşfetti.

 1. yüzyılda, mikroorganizmaların hastalık etkeni olabileceği fikri giderek yaygınlaştı. 1840’larda, İngiliz doktor John Snow, kolera salgınının kaynağının kirli su olduğunu kanıtladı. 1850’lerde, Fransız bilim insanı Louis Pasteur, maya ve bakterilerin fermantasyon ve çürüme gibi süreçlerde önemli rol oynadığını keşfetti.

Mikrobiyolojinin Gelişimi

 1. yüzyılda, mikrobiyoloji bilimi büyük bir ilerleme kaydetti. Bu dönemde, mikroorganizmaların çeşitliliği ve işlevleri hakkında önemli bilgiler elde edildi. Ayrıca, mikroorganizmaların hastalık etkeni olarak rolü daha iyi anlaşıldı.
 2. yüzyılın önemli mikrobiyolojik keşiflerinden bazıları şunlardır:
 • 1876: Robert Koch, tüberkülozun etkeni olan Mycobacterium tuberculosis bakterisini keşfetti.
 • 1882: Louis Pasteur, koleranın etkeni olan Vibrio cholerae bakterisini keşfetti.
 • 1883: Louis Pasteur, kuduz aşısını geliştirdi.
 • 1895: Paul Ehrlich, arsenik bazlı bir ilaç olan Salvarsan’ı geliştirdi. Salvarsan, frengi tedavisinde kullanıldı ve ilk etkili antibiyotik olarak kabul edilir.
 • 1928: Alexander Fleming, penisilin adlı antibiyotiği keşfetti. Penisilin, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde devrim yarattı.

Mikrobiyolojinin Günümüze Etkisi

Mikrobiyoloji bilimi, günümüzde insan sağlığı ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Mikroorganizmalar, gıdaların korunmasında, endüstriyel süreçlerde ve tıbbi tedavilerde kullanılmaktadır.

Mikrobiyolojinin günümüze etkisini gösteren bazı örnekler şunlardır:

 • Gıdaların korunmasında mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Örneğin, yoğurt, peynir ve turşu gibi fermente gıdaların üretiminde mikroorganizmalar kullanılır.
 • Endüstriyel süreçlerde mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Örneğin, etanol, plastik ve ilaç üretiminde mikroorganizmalar kullanılır.
 • Tıbbi tedavilerde mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Örneğin, antibiyotikler, aşılar ve probiyotikler mikroorganizmalara dayanmaktadır.

Mikrobiyoloji bilimi, günümüzde hala gelişmeye devam etmektedir. Gelecekte, mikroorganizmaların daha iyi anlaşılması ile birlikte, insan sağlığı ve refahı için yeni uygulamalar geliştirilmesi beklenmektedir.

Mikroorganizmaların Sınıflandırılması

Mikroorganizmalar, boyutlarına, yapılarına ve işlevlerine göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

Boyutlarına Göre Sınıflandırma

Mikroorganizmalar, boyutlarına göre üç ana gruba ayrılabilir:

 • Bakteriler: Bakteriler, tek hücreli mikroorganizmalardır.

Yayımlandı

kategorisi