Meski Fatura Görüntüleme

Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS)

Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS), faktoring şirketleri ve finans kurumları tarafından devralınan alacaklara ilişkin bilgilerin ya da belgelerin ortak bir sisteme kaydını, mükerrerlik kontrolünü ve raporlanmasını sağlayan bir servistir.

MFKS’nin Amacı

MFKS’nin amacı, faktoring işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. Bu amaçla, sistem aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Fatura kayıt: Faktoring şirketleri ve finans kurumları, devralınan alacaklara ilişkin faturaları sisteme kaydedebilirler.
 • Mükerrerlik kontrolü: Sistem, kayıtlı faturaların mükerrer olup olmadığını kontrol eder.
 • Raporlama: Sistem, fatura bilgilerine ilişkin çeşitli raporlar üretir.

MFKS’nin Faydaları

MFKS, faktoring işlemlerine aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

 • İşlem hızının artması: Faktoring şirketleri ve finans kurumları, faturaları sisteme kaydettiklerinde, bu faturalar anında diğer taraflarla paylaşılabilir. Bu, işlemlerin hızını ve verimliliğini artırır.
 • Riskin azalması: Mükerrerlik kontrolü sayesinde, faktoring şirketleri ve finans kurumları, sahte veya hatalı faturaları tespit edebilirler. Bu, risklerini azaltmalarını sağlar.
 • Denetim kolaylığı: Sistem, fatura bilgilerine ilişkin çeşitli raporlar üretir. Bu raporlar, vergi denetimini kolaylaştırır.

MFKS’ye Kayıt

MFKS’ye kayıt olmak için, faktoring şirketlerinin ve finans kurumlarının aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir:

 • Kuruluş belgesi
 • Vergi levhası
 • Yetkili imza sirküleri
 • Fatura kesme yetkisi

MFKS’nin Kullanımı

MFKS’ye kayıtlı kullanıcılar, sisteme aşağıdaki yöntemlerle erişebilirler:

 • Web sitesi: MFKS’nin web sitesi üzerinden fatura kayıt, mükerrerlik kontrolü ve raporlama işlemleri yapılabilir.
 • API: MFKS’nin API’si kullanılarak, fatura kayıt ve mükerrerlik kontrolü işlemleri otomatikleştirilebilir.

MFKS’nin Geliştirilmesi

MFKS, sürekli olarak geliştirilmektedir. Geliştirmeler kapsamında, sistem aşağıdaki yeni özelliklerle genişletilmektedir:

 • Fatura doğrulama: Sistem, fatura bilgilerinin doğruluğunu kontrol edecek yeni özellikler geliştirmekte.
 • Fatura takibi: Sistem, faturaların ödeme durumunu takip edecek yeni özellikler geliştirmekte.

MFKS’nin Türkiye’deki Durumu

MFKS, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Türkiye’de zorunlu hale gelmiştir. Bu tarihten itibaren, faktoring şirketleri ve finans kurumları, devralınan alacaklara ilişkin faturaları sisteme kaydetmek zorundadır.

MFKS’nin Geleceği

MFKS, faktoring sektörünün dijitalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Gelecekte, sistemin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması beklenmektedir.

MFKS’nin Avantajları

MFKS, faktoring işlemlerine aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:

 • İşlem hızının artması: Faktoring şirketleri ve finans kurumları, faturaları sisteme kaydettiklerinde, bu faturalar anında diğer taraflarla paylaşılabilir. Bu, işlemlerin hızını ve verimliliğini artırır.
 • Riskin azalması: Mükerrerlik kontrolü sayesinde, faktoring şirketleri ve finans kurumları, sahte veya hatalı faturaları tespit edebilirler. Bu, risklerini azaltmalarını sağlar.
 • Denetim kolaylığı: Sistem, fatura bilgilerine ilişkin çeşitli raporlar üretir. Bu raporlar, vergi denetimini kolaylaştırır.

MFKS’nin Dezavantajları

MFKS’nin dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Fatura kayıt maliyeti: Faktoring şirketleri ve finans kurumları, faturaları sisteme kaydettikleri için bir maliyet ödemek zorundadır.
 • Sistem kaynaklarının yetersizliği: Sistemin kaynaklarının yetersiz olması, işlemlerin gecikmesine neden olabilir.

Sonuç

MFKS, faktoring sektörünün dijitalleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Sistem, işlem hızını artırarak, riski azaltarak ve denetimi kolaylaştırarak faktoring işlemlerini daha verimli hale getirmektedir.


Yayımlandı

kategorisi