Meb Öğretmen Atama Kontenjanları

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Atama Süreci

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’deki eğitim sisteminin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden sorumlu olan bakanlıktır. MEB, bünyesinde çok sayıda personel istihdam etmektedir. Bu personel, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinden, okulların ve diğer eğitim kurumlarının yönetiminden, öğrenci kayıt ve kabul işlemlerinden, eğitim politikalarının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

MEB personel atama süreci, MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu süreç, her yıl belirli tarihlerde ilan edilen atama takvimine göre gerçekleşmektedir. Atama takvimi, MEB’in internet sitesinden duyurulur.

MEB personel atama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Adayların başvurusu: Atama takviminde belirtilen tarihlerde, adaylar başvurularını MEB’in internet sitesi üzerinden yaparlar. Başvurular, online olarak yapılır.
 • Başvuruların değerlendirilmesi: MEB tarafından, adayların başvuruları değerlendirilir. Bu değerlendirmede, adayların eğitim durumu, KPSS puanları ve diğer nitelikleri göz önünde bulundurulur.
 • Atamaların yapılması: MEB tarafından, adayların atama işlemleri yapılır. Atama işlemleri, adayların tercihleri ve kadro imkanları dikkate alınarak yapılır.

MEB Personel Atama Türleri

MEB personel atama işlemleri, aşağıdaki türlere göre yapılır:

 • Kadrolu atama: Bu tür atamalarda, adaylar MEB’de kadrolu olarak görev yaparlar. Kadrolu atamalarda, adayların KPSS puanları ve diğer nitelikleri dikkate alınarak atama yapılır.
 • Sözleşmeli atama: Bu tür atamalarda, adaylar MEB’de sözleşmeli olarak görev yaparlar. Sözleşmeli atamalarda, adayların KPSS puanları ve diğer nitelikleri dikkate alınarak atama yapılır.
 • Görevde yükselme atama: Bu tür atamalarda, MEB’de görev yapan personel, daha üst bir göreve atanır. Görevde yükselme atamalarında, adayların MEB’de belirli bir süre görev yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekir.
 • Unvan değişikliği atama: Bu tür atamalarda, MEB’de görev yapan personel, farklı bir unvana atanır. Unvan değişikliği atamalarında, adayların MEB’de belirli bir süre görev yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekir.
 • Yer değiştirme atama: Bu tür atamalarda, MEB’de görev yapan personel, başka bir yere atanır. Yer değiştirme atamalarında, adayların MEB’de belirli bir süre görev yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekir.
 • Özür grubu atama: Bu tür atamalarda, MEB’de görev yapan personel, sağlık, ailevi veya diğer nedenlerle başka bir yere atanır. Özür grubu atamalarında, adayların MEB’de belirli bir süre görev yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekir.
 • Asker öğretmen atama: Bu tür atamalarda, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri lise ve kurumlarda öğretmen olarak görev yapan personel, MEB’e bağlı okullara atanır. Asker öğretmen atamalarında, adayların Milli Savunma Bakanlığı’nda belirli bir süre görev yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekir.

MEB Personel Atama Sonuçları

MEB personel atama sonuçları, MEB’in internet sitesinde duyurulur. Atama sonuçlarına, adaylar MEB’in internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden erişebilirler.

MEB Personel Atama Sonuçlarına İtiraz

Adayların, MEB personel atama sonuçlarına itiraz hakları vardır. İtirazlar, MEB’in internet sitesinde yer alan itiraz formu doldurularak yapılır. İtirazlar, atama sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 gün içinde yapılır.

MEB Personel Atama Sürecine İlişkin Sorunlar

MEB personel atama süreci, zaman zaman bazı sorunlarla gündeme gelir. Bu sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Atama takviminde yaşanan gecikmeler: MEB personel atama takvimi, zaman zaman gecikmeli olarak açıklanır. Bu durum, adayların mağdur olmasına neden olur.
 • Adayların başvurularının değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar: MEB tarafından adayların başvurularının değerlendirilmesinde zaman zaman sorunlar yaşanır. Bu sorunlar, adayların mağdur olmasına neden olur.
 • Atama işlemlerinde yaşanan sorunlar: MEB tarafından atama işlemlerinde zaman zaman sorunlar yaşanır. Bu sorunlar, adayların mağdur olmasına neden olur.

MEB, bu sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almalıdır. Bu tedbirlerin alınması, MEB personel atama sürecinin daha şeffaf ve adil olmasını sağlayacaktır


Yayımlandı

kategorisi