Matematiği Kim Buldu Adı

Matematiki Kim Buldu?

Matematik, sayılar, şekiller ve bunların aralarındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Evrenin ve içinde yer alan her şeyin anlaşılması için gerekli olan temel bir araçtır. Matematik, günlük yaşamımızdan bilime, teknolojiye, sanata kadar her alanda karşımıza çıkar.

Matematik, insanlığın varoluşundan beri var olan bir bilgi alanıdır. İlk insanlar, sayıları, geometrik şekilleri ve basit hesaplamaları günlük yaşamlarında kullanmışlardır. Örneğin, mağara resimlerinde sayılar ve geometrik şekiller kullanılmıştır. Ayrıca, Sümer, Mısır, Babil ve Çin gibi antik uygarlıklarda matematik, astronomi, mühendislik ve ticaret gibi alanlarda kullanılmıştır.

Matematik, bir disiplin olarak ilk kez MÖ 6. yüzyılda Yunanistan’da gelişmiştir. Thales, Pisagor, Öklid gibi Yunan matematikçiler, matematiğin temellerini atmışlardır. Thales, geometrinin temellerini atmış, Pisagor, Pisagor teoremini keşfetmiş ve Öklid, Elementler adlı eserinde geometri ve aritmetiğin temellerini sistematik bir şekilde incelemiştir.

Ortaçağda, İslam matematikçileri, Yunan matematikçilerin çalışmalarını geliştirmişlerdir. Örneğin, Ömer Hayyam, cebir ve trigonometrinin temellerini atmış, İbni Sina, geometri ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

 1. yüzyılda, Avrupa’da Rönesans ile birlikte matematikte yeni gelişmeler yaşanmıştır. Galileo Galilei, matematiksel yöntemleri kullanarak fizik alanında önemli çalışmalar yapmıştır. René Descartes, analitik geometrinin temellerini atmıştır.
 2. ve 18. yüzyıllarda, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz gibi matematikçiler, calculus (analiz) bilimini geliştirmişlerdir. Calculus, modern bilimin temelini oluşturan bir bilim dalıdır.
 3. yüzyılda, Georg Cantor, kümeler teorisinin temellerini atmıştır. Cantor, matematikte yeni bir paradigmanın oluşmasını sağlamıştır.
 4. yüzyılda, matematik, fizik, bilgisayar bilimleri ve diğer bilim dalları ile birlikte hızla gelişmiştir. Örneğin, Albert Einstein, genel görelilik teorisini matematiksel olarak formüle etmiştir. Alan Turing, modern bilgisayar biliminin temellerini atmıştır.

Matematiki Kim Buldu?

Matematik, insanlığın ortak bir mirası olan bir bilgi alanıdır. Bu nedenle, matematikte tek bir kişinin “bulduğunu” söylemek mümkün değildir. Matematik, farklı kültürlerde ve farklı zamanlarda yaşayan birçok insanın katkılarıyla gelişmiştir.

Ancak, matematikte önemli katkılarda bulunan bazı kişileri saymak mümkündür. Bu kişiler şunlardır:

 • Thales (MÖ 624-546): Geometrinin temellerini atmıştır.
 • Pisagor (MÖ 570-495): Pisagor teoremini keşfetmiştir.
 • Öklid (MÖ 365-300): Elementler adlı eserinde geometri ve aritmetiğin temellerini sistematik bir şekilde incelemiştir.
 • Ömer Hayyam (979-1131): Cebir ve trigonometrinin temellerini atmıştır.
 • İbni Sina (980-1037): Geometri ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapmıştır.
 • Galileo Galilei (1564-1642): Matematiksel yöntemleri kullanarak fizik alanında önemli çalışmalar yapmıştır.
 • René Descartes (1596-1650): Analitik geometrinin temellerini atmıştır.
 • Isaac Newton (1643-1727): Calculus (analiz) biliminin kurucusu olarak kabul edilir.
 • Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716): Calculus (analiz) biliminin kurucusu olarak kabul edilir.
 • Georg Cantor (1845-1918): Kümeler teorisinin kurucusu olarak kabul edilir.
 • Albert Einstein (1879-1955): Genel görelilik teorisini formüle etmiştir.
 • Alan Turing (1912-1954): Modern bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilir.

Bu kişiler, matematiğin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ancak, matematik, bu kişilerin katkılarıyla sınırlı değildir. Matematik, insanlığın ortak bir mirası olan ve sürekli gelişen bir bilgi alanıdır.


Yayımlandı

kategorisi