Lojistik Nedir Ne Iş Yapar?

Lojistik Nedir?

Lojistik, ürünlerin, hizmetlerin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının planlanması, uygulanması ve kontrolü ile ilgili olan bir süreçtir. Lojistik, bir ürünün üreticiden tüketiciye veya tedarikçiye teslimatı konusunda gerçekleştirilen her türlü operasyonu kapsar.

Lojistiğin temel amacı, ürünlerin en doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda ve doğru koşullarda müşterilere sunulmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda lojistik, aşağıdaki süreçleri kapsar:

 • Tedarikçi yönetimi: Tedarikçilerden gelen ürünlerin zamanında ve eksiksiz olarak teslim alınmasını sağlamak.
 • Depolama: Ürünlerin güvenli ve verimli bir şekilde depolanmasını sağlamak.
 • Paketleme: Ürünlerin taşınma ve depolama sırasında zarar görmemesi için uygun bir şekilde paketlenmesini sağlamak.
 • Nakliye: Ürünlerin üretim yerinden tüketim yerine en uygun maliyetle taşınmasını sağlamak.
 • Müşteri hizmetleri: Müşterilerin taleplerinin zamanında ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağlamak.

Lojistik Ne İş Yapar?

Lojistik, bir şirketin verimliliğini ve rekabet gücünü artıran önemli bir faktördür. Lojistik iyi yönetilirse, aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 • Maliyet tasarrufu: Lojistik süreçleri verimli bir şekilde yönetilerek maliyetler düşürülebilir. Örneğin, ürünlerin doğru miktarda ve doğru zamanda taşınması ile nakliye maliyetleri azaltılabilir.
 • Hızlı teslimat: Lojistik süreçleri iyi yönetilerek ürünlerin hızlı ve zamanında teslim edilmesi sağlanabilir. Bu, müşteri memnuniyetini artırabilir ve satışları artırabilir.
 • Müşteri memnuniyeti: Lojistik süreçleri iyi yönetilerek müşterilerin talepleri zamanında ve eksiksiz olarak karşılanabilir. Bu, müşteri memnuniyetini artırabilir ve müşteri sadakatini sağlayabilir.

Lojistik Sektörünün Geleceği

Lojistik sektörü, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle hızla büyüyen bir sektördür. Lojistik sektörünün büyümesinde aşağıdaki faktörler etkili olmaktadır:

 • Küreselleşme: Küreselleşmenin artmasıyla birlikte, şirketlerin tedarik zincirleri daha da karmaşıklaşmaktadır. Bu durum, lojistik hizmetlerine olan ihtiyacı artırmaktadır.
 • Teknolojik gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, lojistik süreçlerini daha verimli ve etkin hale getirmektedir. Örneğin, RFID teknolojisi, ürünlerin izlenmesini ve takip edilmesini kolaylaştırmaktadır.

Lojistik Sektöründe Çalışanlar

Lojistik sektöründe çalışanlar, aşağıdaki alanlarda görev yapmaktadır:

 • Tedarikçi yönetimi: Tedarikçilerden gelen ürünlerin zamanında ve eksiksiz olarak teslim alınmasını sağlamakla görevli olan kişilerdir.
 • Depolama: Ürünlerin güvenli ve verimli bir şekilde depolanmasını sağlamakla görevli olan kişilerdir.
 • Paketleme: Ürünlerin taşınma ve depolama sırasında zarar görmemesi için uygun bir şekilde paketlenmesini sağlamakla görevli olan kişilerdir.
 • Nakliye: Ürünlerin üretim yerinden tüketim yerine en uygun maliyetle taşınmasını sağlamakla görevli olan kişilerdir.
 • Müşteri hizmetleri: Müşterilerin taleplerinin zamanında ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağlamakla görevli olan kişilerdir.

Lojistik Eğitimi

Lojistik alanında çalışmak isteyen kişiler, lojistik yönetimi, işletme, iktisat veya benzeri bölümlerden mezun olabilirler. Ayrıca, lojistik alanında mesleki eğitim veren kurumlardan sertifika alabilirler.

Lojistik Sektöründe Kariyer Fırsatları

Lojistik sektörü, geniş bir kariyer yelpazesi sunmaktadır. Lojistik alanında çalışmak isteyen kişiler, aşağıdaki pozisyonlarda çalışabilirler:

 • Lojistik müdürü: Bir şirketin lojistik faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olan kişidir.
 • Lojistik uzmanı: Bir şirketin lojistik süreçlerinde görev alan kişidir.
 • Depo sorumlusu: Bir deponun yönetiminden sorumlu olan kişidir.
 • Nakliye sorumlusu: Bir şirketin nakliye faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu olan kişidir.
 • Müşteri hizmetleri temsilcisi: Bir şirketin müşteri hizmetlerinden sorumlu olan kişidir.

Sonuç olarak, lojistik, bir şirketin verimliliğini ve rekabet gücünü artıran önemli bir faktördür. Lojistik iyi yönetilirse, maliyet tasarrufu, hızlı teslimat ve müşteri memnuniyeti gibi faydalar sağlayabilir. Lojistik sektörü, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle hızla büyüyen bir sektördür. Lojistik alanında kariyer yapmak isteyen kişiler için geniş bir fırsat yelpazesi bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi