Kurumsal Fatura

Kurumsal Fatura Nedir?

Kurumsal fatura, bir mal veya hizmetin satışını gösteren, satıcı ve alıcının bilgilerini içeren bir belgedir. Kurumsal faturalar, işletmeler arasındaki ticari işlemlerde kullanılır.

Kurumsal faturaların temel amacı, satılan mal veya hizmetin bedelinin tahsil edilmesini sağlamaktır. Ayrıca, faturalar vergilendirme, muhasebe ve mali analiz gibi amaçlarda da kullanılır.

Kurumsal Faturanın Unsurları

Kurumsal faturaların içermesi gereken unsurlar şunlardır:

 • Fatura numarası
 • Tarih
 • Satıcının bilgileri (unvan, adres, vergi kimlik numarası)
 • Alıcının bilgileri (unvan, adres, vergi kimlik numarası)
 • Mal veya hizmetin tanımı
 • Miktar
 • Birim fiyat
 • Toplam bedel
 • KDV tutarı
 • Ödeme şekli
 • Ödeme tarihi

Kurumsal Faturanın Türleri

Kurumsal faturalar, türüne göre şu şekilde sınıflandırılabilir:

 • Temel fatura: Alıcı tarafından herhangi bir işlem yapılmaksızın otomatik olarak kabul edilen fatura türüdür.
 • Ticari fatura: Alıcı tarafından onaylanması gereken fatura türüdür.
 • İhracat faturası: İhraç edilen mal veya hizmetler için düzenlenen fatura türüdür.
 • İç ticaret faturası: Yurt içinde düzenlenen fatura türüdür.
 • Elektronik fatura: Elektronik ortamda düzenlenen fatura türüdür.

Kurumsal Faturanın Düzenlenmesi

Kurumsal faturalar, satıcı tarafından düzenlenir. Faturanın düzenlenmesi için, satıcının ve alıcının bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Ayrıca, faturada yer alan bilgiler doğru ve güncel olmalıdır.

Kurumsal faturalar, elektronik ortamda veya kağıt üzerinde düzenlenebilir. Elektronik faturalar, GİB’in e-fatura sistemine kayıtlı olan işletmeler tarafından düzenlenebilir.

Kurumsal Faturanın Muhasebeleştirilmesi

Kurumsal faturalar, muhasebe kayıtlarında “satış” hesabı altında izlenir. Faturanın bedeli, satıcının gelir tablosunda “satış gelirleri” olarak yer alır.

Kurumsal Faturanın Vergilendirmesi

Kurumsal faturalarda yer alan mal veya hizmetler için KDV hesaplanır. KDV, faturanın bedelinin %18’i olarak uygulanır.

Kurumsal Faturanın İptali

Kurumsal faturalar, satıcı veya alıcı tarafından iptal edilebilir. Faturanın iptali için, faturanın aslının ilgili muhasebe birimlerine teslim edilmesi gerekir.

Kurumsal Faturanın Hukuki Önemi

Kurumsal faturalar, ticari ilişkilerde önemli bir hukuki belgedir. Fatura, satılan mal veya hizmetin bedelinin tahsil edilmesini sağlayan bir delildir. Ayrıca, faturalar, vergilendirme ve muhasebe gibi konularda da hukuki öneme sahiptir.

Kurumsal Faturanın Avantajları

Kurumsal faturaların sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Satılan mal veya hizmetin bedelinin tahsil edilmesini sağlar.
 • Vergilendirme ve muhasebe işlemlerini kolaylaştırır.
 • Hukuki açıdan önemli bir belgedir.

Kurumsal Faturanın Dezavantajları

Kurumsal faturaların dezavantajları şunlardır:

 • Düzenlenmesi ve muhasebeleştirilmesi zaman alıcı olabilir.
 • KDV’ye tabidir.

Kurumsal Faturanın Önemi

Kurumsal faturalar, işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereklidir. Faturalar, satılan mal veya hizmetin bedelinin tahsil edilmesini sağlarken, vergilendirme ve muhasebe işlemlerini de kolaylaştırır. Ayrıca, faturalar, hukuki açıdan da önemli bir belgedir.

Kurumsal Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Kurumsal fatura nedir?

Kurumsal fatura, bir mal veya hizmetin satışını gösteren, satıcı ve alıcının bilgilerini içeren bir belgedir.

 • Kurumsal faturanın unsurları nelerdir?

Kurumsal faturaların içermesi gereken unsurlar şunlardır:

* Fatura numarası
* Tarih
* Satıcının bilgileri
* Alıcının bilgileri
* Mal veya hizmetin tanımı
* Miktar
* Birim fiyat
*

Yayımlandı

kategorisi