Kur’anı Kerim’in Açıklanıp Anlaşılmasında Hz. Muhammed’in Rolü ve Önemi Nedir? Araştırınız.

Hz. Muhammed aracılığı ile Allah tarafından Kuranı Kerim insanlara indirilmiştir.

Yani Kuranı insanlara olduğu gibi ilk olarak anlatan peygamber efendimizdir.

Ayrıca Hz. Muhammed hayatı boyunca söylediği sözlerle yani hadisleriyle Kuran ayetlerini açıklamış ve anlaşılmasında en büyük rolü oynamıştır.

Bununla birlikte, Hz. Muhammed’in tüm yaşamı yani ölene kadar yaptığı her şey Kurana uygun olduğu için, Hz. Muhammed’in sünnetleri de Kuranı Kerim’in doğru açıklanması ve doğru anlaşılmasında kaynak olarak kullanılmıştır. Onun tüm hal ve hareketleri Kuranı açıklar niteliktedir.


Yayımlandı

kategorisi