Kuraklık ile ilgili görsel sonucu

Kuraklığa Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir? Kısaca Maddeler Halinde Özet

Kuraklık ile ilgili görsel sonucu

Uzun bir süre çok soğuk veya çok sıcak mevsimler yaşanırsa, kuraklık ortaya çıkar. Bu da canlıları olumsuz anlamda etkiler.

Genel olarak düzensiz sanayileşmenin yol açtığı kuraklığın önlenmesi için alınması gereken en önemli önlemleri madde madde özetliyoruz.

  1. Kuraklığa karşı sulama projeleri geliştirilmelidir.

  2. Orman kurma çalışmaları yapılmalıdır.

  3. Barajlar kurulmalıdır.

  4. Toprağa, tarıma ve hayvancılığa yatırım yapılmalıdır.

  5. Sanayi faaliyetleri denetim altına alınmalıdır.

  6. Şehirleşme politikalarında imar ve iskan düzenlemeleri yapılmalıdır.

  7. Küresel ısınmaya karşı küresel çözümler üretilmelidir.

  8. Çevre kirlilikleri azaltılmalıdır.

  9. Yanlış ilaçlama ve gübreleme faaliyetleri önlenmelidir.

  10. Toprak kirliliğiyle mücadele edilmelidir.

Afrika ülkelerinde kuraklığın yol açtığı kıtlık, fakirlik ve ölümleri basın ve yayın organlarından görüp ona göre ders almamız ve gereken tedbirleri almamız gerekiyor.


Yayımlandı

kategorisi