Kpss Sağlık Atama

KPSS Sağlık Atama

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın kısaltmasıdır. KPSS, her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımında kullanılan bir sınavdır. KPSS’de iki ayrı kategori bulunmaktadır: Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, tüm kamu personeli alımları için ortak bir sınavdır. Alan Bilgisi sınavı ise, mühendislik, hukuk, sağlık, öğretmenlik gibi belirli alanlarda personel alımı için yapılan sınavdır.

Sağlık alanında KPSS’ye girerek kamu kurum ve kuruluşlarında personel alımı yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, hastaneler, özel sağlık kuruluşları gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşu, KPSS’ye girerek personel alımı yapmaktadır.

Sağlık alanında KPSS’ye girerek hangi kadrolara atanılabilir?

Sağlık alanında KPSS’ye girerek atanabilecek kadrolar, KPSS’de alınan puan türüne ve mezun olunan bölüme göre değişmektedir. KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına ek olarak, Alan Bilgisi sınavına da girerek sağlık alanında kadrolara atanmak mümkündür.

KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girerek atanabilecek sağlık kadroları şunlardır:

 • Hemşire
 • Sağlık Teknikeri
 • Sağlık Teknisyeni
 • Sağlık Memuru

KPSS’de Alan Bilgisi sınavına girerek atanabilecek sağlık kadroları ise şunlardır:

 • Doktor
 • Diş Hekimi
 • Eczacı
 • Veteriner Hekim
 • Psikolog
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Fizyoterapist
 • Diyetisyen
 • Biyolog
 • Hemşire (Lisans)
 • Sağlık Teknikeri (Lisans)
 • Sağlık Teknisyeni (Lisans)

KPSS’de sağlık kadrolarına atanmak için gerekli şartlar nelerdir?

KPSS’de sağlık kadrolarına atanmak için gerekli şartlar, kadronun nitelik kodlarına göre değişmektedir. Genel olarak, sağlık kadrolarına atanmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, ağır hapis cezasından veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü Devlet hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alacağı sağlık kurulu raporunda, “Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına” dair belgeye sahip olmak

KPSS sağlık atama sonuçları nasıl açıklanır?

KPSS sağlık atama sonuçları, ÖSYM’nin internet sitesinde açıklanmaktadır. Atama sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki “Sonuçlar” sekmesinde yer almaktadır. Atama sonuçları, adayın T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilmektedir.

KPSS sağlık atama puanları nasıl hesaplanır?

KPSS sağlık atama puanları, ÖSYM tarafından belirlenen puanlama kriterleri doğrultusunda hesaplanmaktadır. Puanlama kriterleri, kadronun nitelik kodlarına göre değişmektedir. Genel olarak, KPSS sağlık atama puanları şu şekilde hesaplanır:

 • Genel Yetenek-Genel Kültür: KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür sınavından alınan puan, atama puanının %25’ini oluşturmaktadır.
 • Alan Bilgisi: KPSS’de Alan Bilgisi sınavından alınan puan, atama puanının %75’ini oluşturmaktadır.

KPSS sağlık atama taban puanları nelerdir?

KPSS sağlık atama taban puanları, kadronun nitelik kodlarına göre değişmektedir. Genel olarak, KPSS sağlık atama taban puanları, kadronun bulunduğu bölgeye, kadronun niteliğine ve kadronun talep durumuna göre değişiklik göstermektedir.

**KPSS sağlık atama sonucuna itiraz nasıl


Yayımlandı

kategorisi