Kimyayı Kim Buldu

Kimyayı Kim Buldu?

Kimya, maddelerin yapısı, özellikleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kimyanın temelleri, insanlığın varoluşundan beri var olsa da, kimya bilimi olarak kabul edilen disiplinin gelişimi, antik Yunan ve Mısır uygarlıklarına kadar uzanmaktadır.

Antik Çağ’da Kimya

Antik Yunan ve Mısır uygarlıklarında, kimya, metalurji, ilaç yapımı ve cam yapımı gibi pratik amaçlar için kullanılmaktaydı. Örneğin, antik Yunanlar, metalurjide metallerin arıtılması ve alaşımlarının yapılmasında kimyasal süreçler kullanmışlardır. Antik Mısırlılar ise ilaç yapımında bitkilerden ve minerallerden elde edilen kimyasalları kullanmışlardır.

Orta Çağ’da Kimya

Orta Çağ’da, kimya, alşimi adı verilen bir disiplin altında gelişmiştir. Alşimi, temel olarak, metalleri altına dönüştürme ve ölümsüzlük iksiri yapma gibi efsanevi hedeflere ulaşmak için kimyasal süreçleri kullanan bir bilim dalıydı.

Rönesans’ta Kimya

Rönesans döneminde, kimya, modern kimyanın temellerini atan önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu dönemde, kimyacılar, maddelerin elementlerden oluştuğunu ve elementlerin birbirleriyle nasıl birleştiklerini anlamaya başladılar.

Modern Kimyanın Gelişimi

Modern kimyanın gelişimi, 17. yüzyılda, Robert Boyle ve Antoine Lavoisier gibi bilim adamlarının çalışmalarıyla hız kazandı. Boyle, maddelerin özelliklerinin, bileşimlerine bağlı olduğunu ortaya koydu. Lavoisier ise kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu gösterdi.

 1. ve 19. yüzyıllarda, kimya alanındaki araştırmalar, kimyasal elementlerin özelliklerinin ve kimyasal tepkimelerin mekanizmalarının anlaşılmasında önemli ilerlemelere yol açtı. Bu dönemde, kimyanın temel yasaları ve teorileri geliştirildi.

 2. yüzyılda, kimya alanındaki araştırmalar, atomun yapısının ve kimyasal bağların anlaşılmasında önemli ilerlemelere yol açtı. Bu dönemde, kimyasal elementlerin periyodik tablosu oluşturuldu ve nükleer kimya alanı gelişti.

Kimyayı Kim Buldu?

Kimyanın gelişimine katkıda bulunan birçok bilim adamı olsa da, kimyayı tek bir kişi bulduğu söylenemez. Kimya, insanlığın varoluşundan beri var olan bir bilim dalıdır ve günümüzdeki kimya bilimi, antik çağlardan günümüze kadar yapılan araştırmalar ve keşiflerin bir sonucudur.

Kimya Biliminin Gelişimine Katkıda Bulunan Önemli Bilim Adamları

 • Robert Boyle (1627-1691): Maddenin özelliklerinin, bileşimlerine bağlı olduğunu ortaya koydu.
 • Antoine Lavoisier (1743-1794): Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğunu gösterdi.
 • John Dalton (1766-1844): Maddenin atomlardan oluştuğunu ve elementlerin farklı atomlardan oluştuğunu öne sürdü.
 • John Berzelius (1779-1848): Kimyasal elementlerin sembollerini ve atom ağırlıklarını belirledi.
 • Amedeo Avogadro (1776-1856): Gazların molar hacimlerinin, gazın bileşimine değil, basınç ve sıcaklığa bağlı olduğunu gösterdi.
 • Dmitri Mendeleyev (1834-1907): Kimyasal elementlerin periyodik tablosunu oluşturdu.
 • Marie Curie (1867-1934): Radyoaktiviteyi keşfetti ve radyoaktif elementler üzerinde araştırmalar yaptı.
 • Niels Bohr (1885-1962): Atomun yapısı hakkındaki modern teoriyi geliştirdi.
 • Werner Heisenberg (1901-1976): Kuantum mekaniğinin temel kavramlarını geliştirdi.
 • Erwin Schrödinger (1887-1961): Kuantum mekaniğinin Schrödinger denklemini geliştirdi.

Bu bilim adamlarının çalışmaları, kimya biliminin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Kimya bilimi, günümüzde, tıp, mühendislik, malzeme bilimi, enerji üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi