Kesirleri Kim Buldu

Kesirleri Kim Buldu?

Kesirler, bir bütünün parçalarını ifade eden matematiksel kavramlardır. Bir pay ve paydadan oluşan bu sayılar, günlük yaşamda ve matematiğin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kesirler, ilk olarak Mezopotamya’da, MÖ 3. binyılda kullanılmaya başlanmıştır. Bu dönemde, kesirler, bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılan sembollerle temsil edilmekteydi. Örneğin, bir dairenin dörtte birini ifade etmek için, bir daire çizilip, içine dört parça çizilmekteydi.

MÖ 1. binyılda, Mısırlılar, kesirleri daha gelişmiş bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Mısırlılar, kesirleri, ondalık sistemde temsil etmek için özel semboller kullanmışlardır. Örneğin, bir bütünün onda birini ifade etmek için, bir ondalık çizgi kullanılmaktaydı.

MÖ 7. yüzyılda, Çinliler, kesirleri, günümüzde kullanılan pay ve payda sistemiyle temsil etmeye başlamıştır. Bu sistem, günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kesirler, Antik Yunan’da da kullanılmıştır. Antik Yunan matematikçileri, kesirleri, geometri ve sayı teorisi gibi konularda kullanmışlardır.

Ortaçağ’da, Arap matematikçiler, kesirleri daha da geliştirmiştir. Arap matematikçiler, kesirleri, cebir ve trigonometri gibi konularda kullanmışlardır.

 1. yüzyılda, Avrupa’da, kesirler, yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu dönemde, kesirler, ticaret, mühendislik ve bilim gibi alanlarda kullanılmıştır.

Kesirler Türleri

Kesirler, pay ve payda değerlerine göre farklı türlere ayrılır.

 • Bayağı kesirler: Bir pay ve bir paydadan oluşan kesirlere bayağı kesirler denir. Örneğin, 1/2, 3/4, 5/6 gibi kesirler bayağı kesirlerdir.
 • Desimal kesirler: Paydası 10’un bir kuvvetine eşit olan kesirlere desimal kesirler denir. Örneğin, 0.5, 1.2, 3.4 gibi kesirler desimal kesirlerdir.
 • Kök kesirler: Paydası bir tam kare sayı olan kesirlere kök kesirler denir. Örneğin, √2, √3, √5 gibi kesirler kök kesirlerdir.
 • Üs kesirler: Paydası bir tam kuvvetli sayı olan kesirlere üs kesirler denir. Örneğin, 2^-1, 3^2, 4^-3 gibi kesirler üs kesirlerdir.

Kesirler Nasıl Kullanılır?

Kesirler, günlük yaşamda ve matematiğin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 • Günlük yaşamda: Kesirler, ölçüm, paylaştırma, yüzdeler gibi konularda kullanılır. Örneğin, bir pastayı dörde bölmek için, 1/4 kesrini kullanırız.
 • Matematikte: Kesirler, cebir, geometri, trigonometri gibi konuların temelini oluşturur. Örneğin, cebirde, kesirler, denklemleri çözmek için kullanılır.

Kesirler ve Matematik

Kesirler, matematiğin birçok alanında önemli bir rol oynar.

 • Cebir: Kesirler, cebir işlemlerinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde kesirler kullanılabilir.
 • Geometri: Kesirler, geometride, şekillerin alanlarını ve çevrelerini hesaplamak için kullanılır. Örneğin, bir dairenin alanını hesaplamak için, π * r^2 formülü kullanılır.
 • Trigonometri: Kesirler, trigonometride, açıların ölçülerini ve sinüs, kosinüs, tanjant gibi trigonometrik fonksiyonların değerlerini hesaplamak için kullanılır. Örneğin, bir dik üçgenin sinüs değerini hesaplamak için, sin θ = s/h formülü kullanılır.

Kesirler ve Bilim

Kesirler, bilimin birçok alanında kullanılır.

 • Fizik: Kesirler, fizikte, hız, kuvvet, enerji gibi nicelikleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, saniyede 5 metre hızla hareket eden bir cismin hızı 5/s olarak ifade edilir.
 • Kimya: Kesirler, kimyada, konsantrasyon, mol sayısı gibi nicelikleri ifade etmek için kullanılır. Örneğin, %10’luk bir çözeltinin konsantrasyonu 10/100 olarak ifade edilir.
 • Biyoloji: Kesirler, biyolojide, hücre sayısı, DNA miktarı gibi nicelikleri

Yayımlandı

kategorisi