Kep Adresinden Fatura Iptali

Kep Adresinden Fatura İptali

Elektronik fatura (e-fatura), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından zorunlu olarak uygulanan, kağıt fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir belgedir. e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-fatura sistemine kayıtlı mükellefler tarafından düzenlenir ve alıcıya elektronik ortamda iletilir.

e-Faturalarda iptal işlemi, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde yapılabilir. Bu süre içinde, faturayı düzenleyen veya alıcı, e-fatura sistemine giriş yaparak faturayı iptal edebilir.

Kep Adresinden Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Kep adresinden fatura iptali yapmak için öncelikle e-fatura sistemine giriş yapılması gerekir. e-fatura sistemine giriş, GİB’in e-fatura portalı üzerinden yapılabilir.

e-fatura portalına giriş yaptıktan sonra, “İşlemler” sekmesi altında yer alan “Fatura İptal Et” seçeneği seçilir.

Açılan ekranda, fatura numarası, fatura tarihi ve fatura tutar bilgileri girilerek “İptal Et” butonuna basılır.

Fatura iptal talebi, alıcıya iletilir. Alıcı, fatura iptal talebine 8 gün içinde onay verirse, fatura iptal edilmiş olur. Alıcı, fatura iptal talebine onay vermezse, fatura iptal edilmez.

Kep Adresinden Fatura İptalinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Fatura iptal talebi, faturanın alıcıya iletildiği tarihten itibaren 8 günlük süre içinde yapılmalıdır.
 • Fatura iptal talebi, faturayı düzenleyen veya alıcı tarafından yapılabilir.
 • Fatura iptal talebi, e-fatura sistemine giriş yapılarak yapılır.
 • Fatura iptal talebi, alıcıya iletilir.
 • Alıcı, fatura iptal talebine 8 gün içinde onay verirse, fatura iptal edilmiş olur.

Fatura İptal Talebinin Reddedilmesi

Alıcı, fatura iptal talebine onay vermezse, fatura iptal edilmez. Bu durumda, faturanın düzenlenmesine ilişkin hukuki sonuçlar geçerliliğini korur.

Fatura iptal talebinin reddedilmesinin nedenleri şunlardır:

 • Faturanın henüz alıcıya iletilmemiş olması
 • Faturanın alıcı tarafından kabul edilmiş olması
 • Faturanın iptalinin vergi mevzuatına aykırı olması

Fatura İptal Talebinin İtiraz Edilmesi

Fatura iptal talebinin reddedilmesine itiraz etmek mümkündür. İtiraz, faturayı düzenleyen veya alıcı tarafından, faturanın iptal edilmediğine dair bir dilekçe ile GİB’e yapılabilir.

GİB, itirazı değerlendirerek karar verir. GİB, faturanın iptal edilmesine karar verirse, fatura iptal edilmiş olur.

Fatura İptalinin Vergi Hukukundaki Sonuçları

Fatura iptal işleminin vergi hukukundaki sonuçları şunlardır:

 • İptal edilen faturanın vergilendirmeye esas alınmaması
 • İptal edilen faturaya ilişkin olarak düzenlenen belgelerin düzeltilmesi
 • İptal edilen faturaya ilişkin olarak ödenen vergilerin iade edilmesi

Fatura iptal işleminin vergilendirmeye esas alınmaması, iptal edilen faturada yer alan mal veya hizmetin vergilendirilmeyeceği anlamına gelir. Bu durumda, iptal edilen faturaya ilişkin olarak düzenlenen belgelerin de düzeltilmesi gerekir.

İptal edilen faturaya ilişkin olarak ödenen vergilerin iade edilmesi, iptal edilen faturaya ilişkin olarak ödenen KDV, ÖTV ve diğer vergilerin iade edilebileceği anlamına gelir.

Fatura İptalinin Muhasebedeki Sonuçları

Fatura iptal işleminin muhasebedeki sonuçları şunlardır:

 • İptal edilen faturanın muhasebe kayıtlarından çıkarılması
 • İptal edilen faturaya ilişkin olarak yapılan kayıtların düzeltilmesi

Fatura iptal işleminin muhasebe kayıtlarından çıkarılması, iptal edilen faturanın muhasebe kayıtlarında yer almaması anlamına gelir. Bu durumda, iptal edilen faturaya ilişkin olarak yapılan kayıtların da düzeltilmesi gerekir.

Sonuç olarak, kep adresinden fatura iptali yapmak için öncelikle e-fatura sistemine giriş yapılması gerekir. Fatura iptal talebi, fatura numarası, fatura tarihi ve fatura tutar bilgileri girilerek yapılır. Fatura iptal talebi, alıcıya iletilir. Alıcı, fatura iptal talebine 8 gün içinde onay verirse, fatura iptal edilmiş olur.


Yayımlandı

kategorisi