Kemanı Kim Bulmuştur

Kemanın İcadı ve Gelişimi

Keman, yaylı çalgılar ailesinin en küçük ve en yüksek perdeli üyesidir. Sesi, diğer yaylı çalgılara göre daha tiz ve parlaktır. Keman, klasik müzik, caz, rock, pop gibi birçok müzik türünde kullanılan önemli bir enstrümandır.

Kemanın icadı ile ilgili kesin bir tarih ve kişi bilinmemektedir. Ancak, kemanın atası olarak kabul edilen enstrümanlar Orta Doğu’da Bizans İmparatorluğu döneminde kullanılmaktaydı. Bu enstrümanlara “lir” adı verilmekteydi. Lirler, genellikle üç telli ve yaysız olarak çalınmaktaydı.

  1. yüzyılda, Avrupa’da “rebec” adı verilen bir yaylı çalgı yaygınlaşmaya başladı. Rebecler, genellikle dört telli ve yay ile çalınmaktaydı. Rebecler, kemanın gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

  2. yüzyılda, İtalya’da “lira da braccio” adı verilen bir yaylı çalgı geliştirildi. Lira da braccio, rebec’ten daha büyük ve daha gelişmiş bir enstrümandı. Lira da braccio, kemanın temel özelliklerini taşıyan ilk enstrümandır.

  3. yüzyılda, İtalya’da Andrea Amati, Antonio Stradivari ve Guarneri del Gesù gibi ünlü keman yapımcıları ortaya çıktı. Bu keman yapımcıları, kemanın tasarımını ve yapımını geliştirerek günümüzdeki kemanın ortaya çıkmasını sağladılar.

Andrea Amati, 1555 yılında ilk kemanı yapmıştır. Amati’nin kemanları, günümüzdeki kemanlara çok benzemekteydi. Amati, kemanın gövdesinin şeklini ve boyutunu geliştirerek kemanın sesini daha parlak ve tiz hale getirmiştir.

Antonio Stradivari, 1660’larda keman yapımına başlamıştır. Stradivari, kemanın yapımını daha da geliştirerek kemanın sesini daha zengin ve güzel hale getirmiştir. Stradivari’nin yaptığı kemanların çoğu günümüzde hala kullanılmaktadır ve çok değerlidir.

Guarneri del Gesù, 1690’larda keman yapımına başlamıştır. Guarneri del Gesù, Stradivari’nin kemanlarından daha koyu ve derin bir sese sahip kemanlar yapmıştır. Guarneri del Gesù’nun yaptığı kemanların da çoğu günümüzde hala kullanılmaktadır ve çok değerlidir.

  1. yüzyıldan itibaren, keman Avrupa’da hızla yaygınlaşmaya başladı. Keman, klasik müzik alanında önemli bir rol oynamaya başladı. Keman, klasik müziğin en önemli enstrümanlarından biri haline geldi.

  2. yüzyılda, keman için yazılmış birçok önemli eser ortaya çıktı. Bu eserlerin en önemlileri arasında Johann Sebastian Bach’ın sonatları ve konçertolar, Wolfgang Amadeus Mozart’ın keman konçertoları ve Ludwig van Beethoven’ın sonatları sayılabilir.

  3. yüzyılda, keman için yazılmış birçok önemli eser daha ortaya çıktı. Bu eserlerin en önemlileri arasında Niccolò Paganini’nin kaprisleri, Franz Schubert’in sonatları ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin keman konçertosu sayılabilir.

  4. yüzyılda, keman için yazılmış birçok önemli eser ortaya çıktı. Bu eserlerin en önemlileri arasında Béla Bartók’un sonatları, Dmitri Shostakovich’in keman konçertoları ve Igor Stravinsky’nin “Keman ve Piyano için Sonat” eseri sayılabilir.

Keman, günümüzde de klasik müzik, caz, rock, pop gibi birçok müzik türünde kullanılan önemli bir enstrümandır. Keman, dünyanın en sevilen ve en önemli müzik enstrümanlarından biridir.

Kemanın Yapısı

Keman, gövde, sap ve yay olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

Gövde

Kemanın gövdesi, akçaağaç veya ladin ağacından yapılır. Gövdenin şekli, kemanın sesini önemli ölçüde etkiler. Kemanın gövdesi, iki parçadan oluşur: arka ve ön. Arka, gövdenin en büyük kısmıdır ve kemanın sesinin rezonansa girmesini sağlar. Ön, gövdenin daha küçük kısmıdır ve kemanın tadını belirler.

Sap

Kemanın sapı, akçaağaç veya ladin ağacından yapılır. Sapın üzerinde, notaları çalmak için kullanılan parmaklıkları vardır. Sapın üzerinde, yayın kemana sürtünmesini sağlayan bir şerit vardır.

**Ya


Yayımlandı

kategorisi