Kayıtlı E Fatura Kullanıcıları

Kayıtlı E-Fatura Kullanıcıları

E-fatura, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulmuş, elektronik ortamda oluşturulan, iletilen ve saklanan faturalara verilen isimdir. E-fatura, kağıt faturanın elektronik versiyonu olarak kabul edilir ve tüm hukuki geçerliliğe sahiptir.

E-fatura uygulaması, 2010 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır. Uygulamanın ilk aşamasında, zorunlu kapsama giren mükellefler e-fatura uygulamasına geçmiştir. Zorunlu kapsama giren mükellefler, brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler ve vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden alım yapan mükelleflerdir.

2023 yılı itibarıyla, e-fatura uygulamasına zorunlu kapsama giren mükellefler dışında, isteğe bağlı olarak da e-fatura uygulamasına geçilebilecek hale gelmiştir.

E-Fatura Kayıt İşlemleri

E-fatura uygulamasına geçmek isteyen mükellefler, GİB’in e-fatura portalı üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt işlemleri sırasında mükellefler, aşağıdaki bilgileri sisteme girmeleri gerekmektedir:

 • Vergi kimlik numarası
 • Tüzel kişi ise unvan
 • Vergi dairesi
 • İletişim bilgileri
 • E-fatura gönderici ve alıcı bilgileri

Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, mükellefler e-fatura uygulamasına başlayabilirler.

E-Fatura Kullanıcıları

2023 yılı itibarıyla, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellef sayısı 1 milyonu aşmıştır. Bu sayı, her geçen gün artmaktadır.

E-fatura kullanıcıları, aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:

 • Zorunlu kapsama giren mükellefler
 • İsteğe bağlı olarak e-fatura kullanan mükellefler

Zorunlu Kapsama Giren Mükellefler

2023 yılı itibarıyla, e-fatura uygulamasına zorunlu kapsama giren mükellefler aşağıdaki şekildedir:

 • Brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • Vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden alım yapan mükellefler

Bu mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla e-fatura uygulamasına geçmelidir.

İsteğe Bağlı E-Fatura Kullanıcıları

E-fatura uygulamasına isteğe bağlı olarak geçmek isteyen mükellefler, aşağıdaki şartları taşımaları halinde e-fatura uygulamasına geçebilirler:

 • Elektronik ortamda fatura düzenleme, gönderme ve saklama imkanı bulunan mükellefler
 • E-fatura uygulamasına geçmek için gerekli donanıma ve yazılıma sahip mükellefler

Bu mükellefler, GİB’in e-fatura portalı üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirerek e-fatura uygulamasına geçebilirler.

E-Faturanın Avantajları

E-faturanın, kağıt faturaya göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki şekildedir:

 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Belgelerin muhafazasını kolaylaştırır.
 • Belgelerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.
 • Vergi kayıp ve kaçağını önler.

E-Faturanın Dezavantajları

E-faturanın, kağıt faturaya göre birkaç dezavantajı da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar aşağıdaki şekildedir:

 • Kağıt faturaya göre daha karmaşık bir sistemdir.
 • E-fatura uygulamasına geçmek için gerekli donanım ve yazılıma sahip olmak gerekir.

Sonuç

E-fatura uygulaması, kağıt faturaya göre birçok avantaja sahip bir sistemdir. Bu nedenle, e-fatura uygulamasına geçmek, mükellefler için oldukça faydalı olacaktır.

E-fatura uygulamasının yaygınlaşması, vergi kayıp ve kaçağını önlemeye, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaya ve belge yönetimini kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi