Karbon Elementini Kim Buldu

Karbon elementini kim buldu?

Karbon elementinin keşfi, insanlığın tarih boyunca yaptığı en önemli bilimsel keşiflerden biridir. Karbon, evrende en çok bulunan dördüncü elementtir ve canlılığın temel yapıtaşıdır. Karbonun keşfi, kimyanın ve biyolojinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Karbon elementinin keşfi, tarih boyunca farklı aşamalarda gerçekleşmiştir. İlk olarak, elmas ve kömür gibi karbon içeren maddelerin varlığı biliniyordu. Ancak, bu maddelerin kimyasal bileşimi ve yapıları tam olarak anlaşılamamıştı.

Karbon elementinin keşfinde önemli bir rol oynayan kişi, Fransız kimyager Antoine Lavoisier’dir. Lavoisier, 1783 yılında yaptığı bir deneyde, kömürün oksijenle yakılması sonucunda karbondioksit oluştuğunu gösterdi. Bu deney, karbonun bir element olduğunun ilk kanıtıydı.

Lavoisier’den sonra, karbonun keşfinde önemli katkılarda bulunan diğer bilim insanları arasında Joseph Priestley, Carl Wilhelm Scheele ve Humphry Davy yer alır. Priestley, 1772 yılında, karbondioksitin yanmamış karbonun oksijenle birleşmesi sonucunda oluştuğunu keşfetti. Scheele, 1774 yılında, grafitin bir tür karbon olduğunu gösterdi. Davy ise, 1808 yılında, siyah bir kömür türü olan kok kömüründen karbon elementini saf olarak elde etti.

Karbon elementinin keşfi, kimyanın ve biyolojinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Karbonun kimyasal özellikleri, onun çok çeşitli bileşikler oluşturmasına olanak tanır. Bu nedenle, karbon, canlılığın temel yapıtaşıdır. Karbon, canlı organizmalarda protein, karbonhidrat, yağ ve DNA gibi önemli bileşiklerin yapısında bulunur.

Karbonun keşfi, teknolojinin gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Karbon, çelik, plastik, mürekkep, boya ve ilaç gibi birçok önemli malzemenin üretiminde kullanılır. Karbon, günümüzde en çok kullanılan elementlerden biridir.

Karbonun keşfinde önemli rol oynayan bilim insanları

 • Antoine Lavoisier (1743-1794): Fransız kimyager. Karbonun bir element olduğunun ilk kanıtını gösterdi.
 • Joseph Priestley (1733-1804): İngiliz kimyager. Karbondioksitin yanmamış karbonun oksijenle birleşmesi sonucunda oluştuğunu keşfetti.
 • Carl Wilhelm Scheele (1742-1786): İsveçli kimyager. Grafitin bir tür karbon olduğunu gösterdi.
 • Humphry Davy (1778-1829): İngiliz kimyager. Kok kömüründen karbon elementini saf olarak elde etti.

Karbonun özellikleri

Karbon, periyodik tablonun dördüncü grubunda yer alan bir elementtir. Atom numarası 6’dır. Karbon, oda sıcaklığında katı halde bulunur. Elmasın, grafitin ve kömürün ana bileşenidir.

Karbon, çok çeşitli bileşikler oluşturabilir. Bu nedenle, karbon, canlılığın temel yapıtaşıdır. Karbon, canlı organizmalarda protein, karbonhidrat, yağ ve DNA gibi önemli bileşiklerin yapısında bulunur.

Karbonun özellikleri şunlardır:

 • Simgesi: C
 • Atom numarası: 6
 • Atom kütlesi: 12,0107
 • Erime noktası: 3550 °C
 • Kaynama noktası: 3912 °C
 • Yoğunluk: 2,266 g/cm3

Karbonun uygulamaları

Karbon, günümüzde en çok kullanılan elementlerden biridir. Karbon, çelik, plastik, mürekkep, boya ve ilaç gibi birçok önemli malzemenin üretiminde kullanılır.

Karbonun bazı uygulamaları şunlardır:

 • Çelik üretimi: Karbon, çeliğin sertliğini ve dayanıklılığını arttırır.
 • Plastik üretimi: Karbon, plastiklerin dayanıklılığını ve esnekliğini arttırır.
 • Mürekkep ve boya üretimi: Karbon, mürekkep ve boyaların rengini ve dayanıklılığını arttırır.
 • İlaç üretimi: Karbon, birçok ilacın yapısında bulunur.

Karbonun geleceği

Karbon, günümüzde ve gelecekte de en önemli elementlerden biri olmaya devam edecek. Karbonun yeni ve daha verimli kullanım yolları geliştirilmeye devam etmektedir.


Yayımlandı

kategorisi