Kapalı Fatura Örneği

Kapalı Fatura Nedir?

Kapalı fatura, bir mal veya hizmet satışı karşılığında ödenmesi gereken tutarın faturanın düzenlendiği anda peşin olarak ödenmesi durumunda düzenlenen fatura türüdür. Bu durumda, satıcının alıcıya olan alacağı otomatik olarak kapanır ve taraflar arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi kalmaz.

Kapalı Faturanın Özellikleri

Kapalı faturanın temel özellikleri şunlardır:

 • Ödeme şekli peşindir.
 • Satıcının kaşe ve imzası faturanın alt kısmında yer alır.
 • Alıcıya herhangi bir vade tarihi verilmez.

Kapalı Fatura Örneği

Kapalı fatura örneği şu şekildedir:

[Fatura Numarası]
[Fatura Tarihi]
[Satıcı Bilgileri]
[Alıcı Bilgileri]
[Mal/Hizmet Bilgileri]
[Adet]
[Birim Fiyat]
[Toplam Tutar]
[KDV Tutarı]
[Genel Toplam]
[Ödeme Şekli]
[Satıcı Kaşe ve İmzası]

Bu örnekte, fatura numarası 123456789, fatura tarihi 25.11.2023, satıcı bilgisi XYZ Ticaret, alıcı bilgisi Ahmet Yılmaz’dır. Mal/hizmet bilgisi 10 adet kalemdir ve her bir kalemin birim fiyatı 10 TL’dir. Bu durumda, toplam tutar 100 TL’dir. KDV oranı %18 olduğundan, KDV tutarı 18 TL’dir. Genel toplam ise 118 TL’dir. Ödeme şekli peşin olduğundan, faturanın alt kısmında satıcının kaşe ve imzası yer alır.

Kapalı Faturanın Avantajları

Kapalı faturanın avantajları şunlardır:

 • Satıcının alacaklarını tahsil etmesi daha kolaydır.
 • Satıcının nakit akışı iyileşir.
 • Alıcı için daha güvenlidir.

Kapalı Faturanın Dezavantajları

Kapalı faturanın dezavantajları şunlardır:

 • Satıcı için daha fazla iş yükü oluşturur.
 • Alıcı için daha az esneklik sağlar.

Kapalı Fatura Nasıl Kesilir?

Kapalı fatura kesmek için öncelikle faturanın tüm bilgilerini doğru bir şekilde doldurmanız gerekir. Bu bilgiler arasında fatura numarası, fatura tarihi, satıcı ve alıcı bilgileri, mal/hizmet bilgileri, adet, birim fiyat, toplam tutar, KDV tutarı ve genel toplam yer alır.

Fatura bilgilerini doldurduktan sonra, faturanın alt kısmına satıcının kaşe ve imzasını atmanız gerekir.

Kapalı faturayı elektronik ortamda da kesebilirsiniz. Bu durumda, e-fatura kesme programı kullanmanız gerekir.

Kapalı Faturanın Kullanım Alanları

Kapalı fatura, genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Peşin ödeme gerektiren mal veya hizmet satışlarında
 • İnternet üzerinden yapılan satışlarda
 • Kredi kartı ile yapılan satışlarda
 • Firmalar arası yapılan satışlarda

Kapalı Fatura ile Açık Fatura Arasındaki Fark

Kapalı fatura ile açık fatura arasındaki temel fark, ödeme şeklidir. Kapalı faturada ödeme peşin olarak yapılırken, açık faturada ödeme vade tarihinde yapılır.

Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt kısmında yer alırken, açık faturada kaşe ve imza faturanın üst kısmında yer alır.

Kapalı Faturanın Vergisel Boyutu

Kapalı fatura, vergi açısından herhangi bir farklılık içermez. Kapalı fatura da açık fatura gibi aynı vergi hükümlerine tabidir.

Sonuç olarak, kapalı fatura bir mal veya hizmet satışı karşılığında ödenmesi gereken tutarın faturanın düzenlendiği anda peşin olarak ödenmesi durumunda düzenlenen fatura türüdür. Bu durumda, satıcının alıcıya olan alacağı otomatik olarak kapanır ve taraflar arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi kalmaz.


Yayımlandı

kategorisi