Kamu Yönetimi Ne Iş Yapar?

Kamu Yönetimi Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları belirleme ve uygulama, yapısal anlamda ise devletin örgütsel yapısını ifade eder. Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme anlamlarına gelirken; kamu yönetimi bu bütünün sevk ve idaresi anlamına gelmektedir.

Kamu yönetimi, kamusal alandaki faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve denetimi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kamu yönetiminin temel amacı, kamusal hizmetlerin etkili, verimli ve şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Kamu yönetimi, toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. Bu kapsamda, kamu hizmetleri sunar, kamu düzenini sağlar, kamu mallarını ve hizmetlerini yönetir, ekonomik kalkınmayı destekler ve sosyal adaleti sağlar.

Kamu Yönetiminin Temel Görevleri

Kamu yönetiminin temel görevleri şunlardır:

 • Kamu politikaları belirlemek: Kamu yönetimi, kamusal sorunların çözümü için politikalar belirler. Bu politikalar, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu yararını sağlamak için tasarlanır.
 • Kamu politikalarını uygulamak: Kamu yönetimi, belirlediği politikaları uygulamak için gerekli düzenlemeleri yapar ve kurumları oluşturur.
 • Kamu hizmetlerini sunmak: Kamu yönetimi, eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım, çevre gibi temel kamu hizmetlerini sunar.
 • Kamu düzenini sağlamak: Kamu yönetimi, toplumda huzur ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 • Kamu mallarını ve hizmetlerini yönetmek: Kamu yönetimi, kamuya ait malları ve hizmetleri etkili ve verimli bir şekilde yönetir.
 • Ekonomik kalkınmayı desteklemek: Kamu yönetimi, ekonomik kalkınmayı desteklemek için gerekli politikaları uygular.
 • Sosyal adaleti sağlamak: Kamu yönetimi, sosyal adaleti sağlamak için gerekli önlemleri alır.

Kamu Yönetiminin Alt Dalları

Kamu yönetimi, farklı alt dallara ayrılabilir. Bu alt dallar, kamu yönetiminin farklı yönlerini inceleyen bilim dallarıdır.

 • Merkezi yönetim: Merkezi yönetim, devlet yönetiminin en üst düzeyini ifade eder. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve diğer merkezi idare kurumları yer alır.
 • Yerel yönetim: Yerel yönetim, toplumun yerel ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan yönetim birimleridir. Bu kapsamda, belediyeler, il özel idareleri ve köyler yer alır.
 • Kamu personel yönetimi: Kamu personel yönetimi, kamu kurumlarında çalışan personelin istihdamı, eğitimi, özlük hakları ve performans değerlendirmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
 • Kamu mali yönetimi: Kamu mali yönetimi, kamu kaynaklarının tahsili, tahsisi ve kullanımı ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
 • Kamu hukuku: Kamu hukuku, kamu otoritesinin yetkilerini ve kamu hizmetlerinin sunumunu düzenleyen hukuk kurallarıdır.
 • Kamu ekonomisi: Kamu ekonomisi, kamu harcamalarının, kamu gelirlerinin ve kamu yatırımlarının ekonomik etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

Kamu Yönetiminin Önemi

Kamu yönetimi, toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynar. Kamu yönetimi, kamusal hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayarak toplumun refahını artırır.

Kamu yönetimi, aynı zamanda demokratik bir toplumun temel unsurlarından biridir. Kamu yönetimi, kamusal alandaki faaliyetlerin şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Kamu Yönetiminin Geleceği

Kamu yönetimi, değişen toplumsal ve ekonomik koşullara uyum sağlamak zorundadır. Bu kapsamda, kamu yönetimi, yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanmayı, katılımcı yönetim anlayışını benimsemeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kamu Yönetimi Mesleğinin Geleceği

Kamu yönetimi, kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir meslek dalıdır. Kamu yönetimi mezunları, kamu kurumlarında çeşitli görevlerde çalışabilirler. Bu görevler arasında, mühendislik, hukuk, sağlık, eğitim, ekonomi, maliye, sosyal hizmet gibi farklı alanlarda uzmanlaşmak mümkündür.

**Sonuç olarak, kamu yönetimi, toplumdaki tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir rol oynayan bir bilim dalıdır. Kamu yönetimi, kamusal hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayarak toplumun refahını artırır. Kamu yönetimi, aynı zamanda demokratik bir toplumun temel unsurlarından biridir. Kamu yönetimi, kamusal alandaki faaliyetlerin şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesini sağlar. Kamu yönetimi, değişen toplumsal ve ekonomik koşullara uyum sağlamak zorundadır. Bu kapsamda, kamu yönetimi, yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanmayı, katılımcı yönetim anlayışını benimsemeyi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmayı


Yayımlandı

kategorisi