Kamu Yönetimi Mezunu Ne Iş Yapar?

Kamu Yönetimi Mezunu Ne İş Yapar?

Kamu yönetimi, devlet kurumlarının ve kuruluşlarının yönetimini inceleyen bir bilim dalıdır. Kamu yönetimi mezunları, bu kurumların ve kuruluşların işleyişini, karar alma süreçlerini ve kaynaklarını yöneten kişilerdir.

Kamu yönetimi mezunları, kamu sektöründe çok çeşitli görevlerde çalışabilirler. Bu görevler, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının düzeyine, türüne ve alanına göre değişiklik gösterebilir.

Kamu Yönetimi Mezunlarının Çalışma Alanları

Kamu yönetimi mezunlarının çalışma alanları şunlardır:

 • Devlet kurumları ve kuruluşları: Kamu yönetimi mezunlarının en yaygın çalışma alanı, devlet kurumları ve kuruluşlarıdır. Bu kurumlar ve kuruluşlar arasında, bakanlık, valilik, belediye, kamu bankası, kamu kuruluşu, kamu iktisadi teşebbüsü, kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşlar yer alır.

 • Sivil toplum kuruluşları: Kamu yönetimi mezunları, sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere kamu yararına çalışan kuruluşlarda da çalışabilirler. Bu kuruluşlar arasında, dernek, vakıf, sendika, meslek örgütü, sosyal yardım kuruluşu yer alır.

 • Özel sektör: Kamu yönetimi mezunları, özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörde, kamu yönetimi mezunları, kamu-özel ortaklığı projeleri, kamu-özel işbirliği projeleri, danışmanlık şirketleri, araştırma şirketleri gibi alanlarda çalışabilirler.

Kamu Yönetimi Mezunlarının Görevleri

Kamu yönetimi mezunlarının görevleri, çalıştıkları kurumun veya kuruluşun türüne ve alanına göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak kamu yönetimi mezunlarının görevleri şunlardır:

 • Planlama ve politika geliştirme: Kamu yönetimi mezunları, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının amaçlarını, hedeflerini ve politikalarını belirlemek için çalışırlar.

 • Yönetim ve organizasyon: Kamu yönetimi mezunları, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının organizasyon yapısını, süreçlerini ve insan kaynaklarını yönetmek için çalışırlar.

 • İdari işlemler: Kamu yönetimi mezunları, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının idari işlemlerini yürütmek için çalışırlar.

 • İletişim ve halkla ilişkiler: Kamu yönetimi mezunları, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının halkla ilişkilerini yürütmek için çalışırlar.

Kamu Yönetimi Mezunlarının İş İmkanları

Kamu yönetimi mezunları, kamu sektöründe oldukça geniş iş imkanlarına sahiptir. Kamu yönetiminde çalışmak isteyen adaylar, KPSS sınavına girerek kamu kurumlarında memur olarak çalışabilirler. Ayrıca, kamu yönetimi mezunları, kamu kurumlarının ve kuruluşlarının uzmanlık kadrolarında, yönetici kadrolarında veya danışman olarak çalışabilirler.

Kamu yönetimi mezunları, özel sektörde de iş imkanına sahiptir. Özel sektörde, kamu yönetimi mezunları, kamu-özel ortaklığı projeleri, kamu-özel işbirliği projeleri, danışmanlık şirketleri, araştırma şirketleri gibi alanlarda çalışabilirler.

Kamu Yönetimi Mezunları İçin Gerekli Yetenekler

Kamu yönetimi mezunları için gerekli olan bazı özellikler şunlardır:

 • Sayısal ve sözel yetenek: Kamu yönetimi mezunları, sayısal ve sözel verileri analiz edebilmeli ve yorumlayabilmelidir.

 • Problem çözme becerisi: Kamu yönetimi mezunları, karmaşık sorunları çözme becerisine sahip olmalıdır.

 • İletişim becerisi: Kamu yönetimi mezunları, etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve insanlarla birlikte çalışabilmelidir.

 • Ekip çalışması becerisi: Kamu yönetimi mezunları, ekip çalışmasına yatkın olmalıdır.

 • Yöneticilik becerisi: Kamu yönetimi mezunları, liderlik ve yöneticilik becerisine sahip olmalıdır.

Kamu Yönetimi Mezunları İçin Gelecek

Kamu yönetimi, her zaman ihtiyaç duyulan bir meslektir. Kamu yönetimi mezunları, kamu sektöründe oldukça geniş iş imkanlarına sahiptir. Ayrıca, kamu yönetimi mezunları, özel sektörde de iş imkanına sahiptir.

Kamu yönetimi mezunlarının iş imkanlarının artması ve kalitesinin yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, kamu yönetimi bölümü, gelecek vaat eden bir bölümdür.

**Sonuç olarak, kamu yönetimi mezunları, kamu sektöründe ve özel sektörde çok çeşitli görevlerde çalışabilirler. Kamu yönetimi mezunları için gerekli olan bazı özellikler şunlardır: sayısal ve sözel yetenek, problem çözme becerisi, iletişim becerisi, ekip çalışması becerisi ve yöneticilik becerisi. Kamu yönetimi mezunlarının iş imkanlarının artması ve kalitesinin yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle, kamu yönetimi bölümü, gelecek vaat eden bir bölümdür.


Yayımlandı

kategorisi