Kaç Gün Geriye Dönük Fatura Kesilebilir

Kaç Gün Geriye Dönük Fatura Kesilebilir?

Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren düzenlenmesi gereken bir belgedir. Ancak, bazı durumlarda geriye dönük fatura kesilmesi gerekebilir. Bu durumda, faturanın düzenlenme tarihinden itibaren 7 gün içinde kesilmesi gerekmektedir.

Geriye Dönük Fatura Kesilmesinin Koşulları

Geriye dönük fatura kesebilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

  • Faturanın düzenlenme tarihi, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde olmalıdır.
  • Cari tarih ve fatura tarihi arasında başka bir faturanın düzenlenmemiş olması gerekir.

Geriye Dönük Fatura Kesilmesinin Yasal Dayanağı

Geriye dönük fatura kesilmesi, Vergi Usul Kanunu’nun 232. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, faturalar, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmelidir.

Geriye Dönük Fatura Kesilmemesinin Sonuçları

Geriye dönük fatura kesilmesi, aşağıdaki sonuçlara yol açabilir:

  • Fatura geçersiz sayılır.
  • Fatura bedelinin %10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Geriye Dönük Fatura Kesilmesinin Örnekleri

  • Bir satıcı, 10 Mart 2023 tarihinde bir mal satmıştır. Ancak, faturayı 17 Mart 2023 tarihinde kesmiştir. Bu durumda, fatura geriye dönük fatura olarak kabul edilir.
  • Bir satıcı, 10 Mart 2023 tarihinde bir hizmet vermiştir. Ancak, faturayı 17 Mart 2023 tarihinde kesmiştir. Bu durumda, fatura geriye dönük fatura olarak kabul edilir.

Geriye Dönük Fatura Kesilmesinin Vergisel Açıdan Önemi

Geriye dönük fatura kesilmesi, vergisel açıdan önemli sonuçlara yol açabilir. Örneğin, faturanın düzenlenme tarihi, fatura bedelinin vergi matrahına dahil edildiği tarih olarak kabul edilir. Bu nedenle, faturanın düzenlenme tarihi geriye çekilirse, fatura bedelinin vergi matrahı da geriye çekilmiş olur. Bu durum, vergi matrahının artmasına ve dolayısıyla vergi yükünün artmasına neden olabilir.

Geriye Dönük Fatura Kesilmesinin Önlenmesi

Geriye dönük fatura kesilmesinin önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Faturaların düzenli olarak kesilmesi için gerekli kontrollerin yapılması.
  • Faturaların düzenlenme tarihlerinin takip edilmesi.
  • Fatura kesme sürecinin otomatikleştirilmesi.

Sonuç

Geriye dönük fatura kesilmesi, bazı durumlarda gerekli olabilir. Ancak, bu durumda, faturanın düzenlenme tarihinden itibaren 7 gün içinde kesilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, fatura geçersiz sayılır ve fatura bedelinin %10’u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanır.


Yayımlandı

kategorisi