Jandarma Ne Iş Yapar?

Jandarma Ne İş Yapar?

Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlı genel kolluk kuvvetidir. Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlar ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getirir.

Jandarmanın görevleri, mülki ve adli olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir.

Mülkî Görevler

Jandarmanın mülki görevleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını kapsar. Bu kapsamda, jandarma aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Emniyet ve asayişi sağlamak, korumak ve kollamak: Jandarma, halkın can, mal ve ırz güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri alır, suç işleyenleri yakalar ve adli makamlara teslim eder.
 • Kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek: Jandarma, kaçakçılık suçunu önlemek ve suçluları yakalamak için görev yapar. Bu kapsamda, gümrük, karayolu, havayolu ve denizyoluyla yapılan kaçakçılığı engellemek için gerekli tedbirleri alır.
 • Suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak: Jandarma, suç işlenmesini önlemek için halkın bilinçlendirilmesi, suç ve suçlularla ilgili bilgi toplama ve analiz etme gibi faaliyetler yürütür.
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak: Jandarma, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış güvenliğini sağlar.
 • Adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak: Jandarma, adli ve askeri görevlerin dışında kalan ve diğer kanunlarla kendisine verilen görevleri de yerine getirir. Örneğin, doğal afetlerde arama kurtarma, yol güvenliği sağlama ve trafik denetimi gibi görevler yürütür.

Adli Görevler

Jandarmanın adli görevleri, suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla adli makamlara yardımcı olmayı kapsar. Bu kapsamda, jandarma aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak: Jandarma, suç işlenmesini önlemek için halkın bilinçlendirilmesi, suç ve suçlularla ilgili bilgi toplama ve analiz etme gibi faaliyetler yürütür.
 • Suç işlendiğinde olayı araştırmak ve suçluları yakalamak: Jandarma, suç işlendiğinde olay yerinde inceleme yapar, delilleri toplar ve suçluları yakalamak için çalışır.
 • Suçluları adli makamlara teslim etmek: Jandarma, yakaladığı suçluları adli makamlara teslim eder.

Jandarmanın Görevleri ile İlgili Örnekler

Jandarmanın görevlerini daha iyi anlamak için bazı örnekler vermek faydalı olacaktır. Örneğin, jandarma bir şehir merkezindeki bir kavgada kavga edenleri ayırmak, bir köyde kaçakçılık yapan bir grup kişiyi yakalamak veya bir ormanda kaybolan bir çocuğu aramak gibi görevler üstlenebilir.

Jandarma, Türkiye’nin güvenliği için önemli bir görev üstlenmektedir. Jandarmanın görevlerini yerine getirmesi, halkın can, mal ve ırz güvenliğinin korunması için gereklidir.

Jandarmanın Tarihçesi

Jandarma, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Askerî Polis adıyla kurulmuştur. Askerî Polis, hem askerî hem de sivil görevleri yerine getiren bir teşkilattı.

Cumhuriyet döneminde, Jandarma Teşkilatı 31 Temmuz 1920 tarihinde kurulmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlı bir teşkilattır.

Jandarma, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin güvenliği için önemli görevler üstlenmiştir. Jandarma, başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunması için önemli bir rol oynamaktadır.

Jandarmanın Geleceği

Jandarma, Türkiye’nin güvenliği için önemli bir görev üstlenmeye devam edecektir. Jandarma, değişen şartlara göre kendini yenileyerek, Türkiye’nin güvenliğini daha da güçlendirmek için çalışacaktır.

Jandarmanın gelecekte üstlenebileceği bazı görevler şunlardır:

 • Siber güvenlik: Jandarma, siber saldırılara karşı ülkeyi korumak için görev alabilir.
 • Bilgi güvenliği: Jandarma, kritik altyapıların bilgi güvenliğini sağlamak için görev alabilir.
 • Enerji güvenliği: Jandarma, enerji tesislerinin güvenliğini sağlamak için görev alabilir.

Jandarma, değişen şartlara göre kendini yenileyerek, Türkiye’nin güvenliğini daha da güçlendirmek için çalışacaktır.


Yayımlandı

kategorisi