Işletme Kpss Atama Puanları

İşletme KPSS Atama Puanları

İşletme, iş dünyasının temellerini oluşturan ve günümüzde en çok ilgi gören lisans bölümlerinden biridir. İşletme mezunları, kamu ve özel sektörde çok çeşitli iş olanaklarına sahiptir. Kamuda işletme mezunlarına yönelik atamaların da her yıl düzenli olarak yapılması, bu bölümü tercih eden adaylar için önemli bir avantajdır.

KPSS Atama Puanları Nedir?

KPSS, kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı için yapılan bir sınavdır. Sınavın iki aşaması vardır: Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, tüm adaylar için ortaktır. Alan Bilgisi sınavı ise farklı alanlarda eğitim gören adaylar için ayrı ayrı düzenlenir.

İşletme mezunları için KPSS Alan Bilgisi sınavı, P121 koduyla yapılır. Bu sınavda adaylara, işletmeye giriş, muhasebe, finans, pazarlama, üretim, insan kaynakları yönetimi, yönetim gibi konularda sorular sorulur.

İşletme KPSS Atama Puanları Nasıl Hesaplanır?

İşletme KPSS atama puanları, adayların KPSS P121 puanı ile birlikte, ilgili kurum ve kuruluşun aranan nitelikler ve tercih edilen kadroya göre belirlenir.

Genel olarak, işletme mezunları için KPSS atama puanları, 60-80 arasında değişmektedir. Ancak, bazı kadrolar için daha yüksek puanlar da istenebilir. Örneğin, büyükşehir belediyelerinde ve özel kalem müdürlüklerinde yer alan kadrolar için 80-90 arası puanlar istenebilir.

İşletme KPSS Atama Puanları Nelere Etki Eder?

İşletme KPSS atama puanları, adayların kamuya atanma şansını doğrudan etkiler. Daha yüksek puana sahip olan adaylar, daha çok kadroya başvurma ve daha avantajlı pozisyonlarda yer alma şansına sahiptir.

İşletme KPSS Atama Puanlarını Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

İşletme KPSS atama puanlarını artırmak için adayların aşağıdakileri yapması faydalı olacaktır:

 • KPSS’ye iyi hazırlanmak için yeterli zaman ayırmak
 • KPSS kitapları ve soru bankaları ile düzenli olarak çalışmak
 • Çıkmış soruları inceleyerek sınavın formatını ve soru tarzlarını öğrenmek
 • İşletme derslerine dikkat etmek ve konuyu iyi kavramak
 • İşletme alanında kendini geliştirmek için kurslara katılmak veya staj yapmak

İşletme KPSS Atama Puanlarına Göre Aranan Kadrolar

İşletme mezunları için KPSS atamalarında aranan kadrolar, aşağıdaki gibidir:

 • Mühendis, mimar, şehir plancısı, avukat, psikolog, sosyolog, ekonometrist, istatistikçi gibi meslek mensupları için idari kadrolar
 • İşletme müdürü, pazarlama müdürü, finans müdürü, üretim müdürü, insan kaynakları müdürü gibi yönetici kadrolar
 • Uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, uzman, müfettiş gibi kariyer kadrolar
 • Büro memuru, memur, hemşire, şoför gibi yardımcı kadrolar

İşletme KPSS Atama Puanlarına Göre Aranan İller

İşletme mezunları için KPSS atamalarında aranan iller, aşağıdaki gibidir:

 • Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep gibi büyükşehirler
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının merkezlerinin bulunduğu iller
 • İşletme alanında gelişmiş olan iller

Sonuç

İşletme, kamu ve özel sektörde çok çeşitli iş olanaklarına sahip olan bir bölümdür. İşletme mezunları için KPSS atamalarının düzenli olarak yapılması, bu bölümü tercih eden adaylar için önemli bir avantajdır. İşletme KPSS atama puanlarını artırmak için adayların iyi hazırlanması ve kendini geliştirmesi önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi