Irsaliyeli Fatura Örneği

İrsaliyeli Fatura Nedir?

İrsaliyeli fatura, bir malın veya hizmetin teslimi karşılığında düzenlenen ticari bir belgedir. İrsaliye, malın teslimini gösteren bir belgedir ve fatura ise malın veya hizmetin bedelini gösteren bir belgedir. İrsaliyeli fatura, bu iki belgenin birleştirilmiş halidir.

İrsaliyeli fatura, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 4/1-c maddesi uyarınca damga vergisine tabidir. Bu vergi, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan damga vergisi oranında ve her bir nüsha için ayrı ayrı ödenir.

İrsaliyeli Faturanın Unsurları

İrsaliyeli faturada bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Faturanın tarihi
 • Satıcının ve alıcının isim/unvan adresleri
 • Ödeme şekli
 • Malların menşei
 • Teslim şekli
 • Mal veya hizmetin birim fiyatı, miktarı, tutarı
 • Malların ağırlığı, ebatları, miktarı
 • İrsaliye numarası

İrsaliyeli Faturanın Kullanım Amaçları

İrsaliyeli faturanın kullanım amaçları şunlardır:

 • Malın teslimini belgelemek
 • Malın bedelini tahsil etmek
 • Vergilendirme işlemlerini yapmak
 • İstatistiksel amaçlar için kullanmak

İrsaliyeli Faturanın Muhasebeleştirilmesi

İrsaliyeli fatura, satıcı tarafından satılan malın veya hizmetin bedelini tahsil etmek amacıyla düzenlenir. Bu nedenle, satıcı tarafından gelir olarak kaydedilir. Alıcının ise, satın aldığı mal veya hizmetin bedelini ödediği için gider olarak kaydeder.

İrsaliyeli faturanın muhasebeleştirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

Satıcı

120 Alıcılar Hesabı
       |
       | İrsaliyeli Fatura
       |
102 Banka Hesabı

Alıcı

600 Mal Alımları Hesabı
       |
       | İrsaliyeli Fatura
       |
102 Banka Hesabı

İrsaliyeli Fatura Örneği

İrsaliyeli Fatura

Fatura Numarası: 123456789

Tarih: 20 Temmuz 2023

Satıcı:

Adı/Unvanı: XYZ Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Mah. İnönü Cad. No: 123

Vergi Dairesi: Örnek Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 12345678901

Alıcı:

Adı/Unvanı: ABC A.Ş.

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. İstiklal Cad. No: 456

Vergi Dairesi: Örnek Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 12345678902

Mal/Hizmet Cinsi: Bilgisayar

Adet: 1

Birim Fiyatı: 10.000 TL

Tutarı: 10.000 TL

Ödeme Şekli: Nakit

Malların Menşei: Türkiye

Teslim Şekli: Kargo

İrsaliye Numarası: 1234567890

Toplam Tutar: 10.000 TL

KDV: 2.000 TL

Net Tutar: 12.000 TL

İrsaliyeli Faturanın Dikkat Edilmesi Gerekenler

İrsaliyeli fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Faturanın tarihi, düzenlendiği günü gösterir.
 • Satıcının ve alıcının isim/unvan adresleri, tam ve doğru olarak yazılmalıdır.
 • Ödeme şekli, faturanın üzerinde açıkça belirtilmelidir.
 • Malların menşei, faturanın üzerinde belirtilmelidir.
 • Teslim şekli, faturanın üzerinde belirtilmelidir.
 • Mal veya hizmetin birim fiyatı, miktarı ve tutarı, faturanın üzerinde doğru olarak belirtilmelidir.
 • İrsaliye numarası, faturanın üzerinde belirtilmelidir.

İrsaliyeli Faturanın İptali

İrsaliyeli faturanın iptal edilmesi, satıcı ve alıcının karşılıklı anlaşmaları ile mümkündür


Yayımlandı

kategorisi