Interneti Kim Buldu Kısaca

İnterneti Kim Buldu?

İnternet, günümüzde hayatımızın her alanında yer alan, bilgi ve iletişime erişimimizi sağlayan, küresel bir ağdır. İnternetin icadı, modern dünyanın en önemli olaylarından biridir. İnterneti kimin bulduğuna dair kesin bir cevap vermek zordur. Çünkü internet, uzun yıllar boyunca birçok kişinin katkılarıyla gelişerek günümüz halini almıştır.

İnternetin Tarihçesi

İnternetin temelleri, 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmıştır. O dönemde, Sovyetler Birliği ile başlayan Soğuk Savaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde savunma alanındaki araştırmaların hızlandırılmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından, bir bilgisayar ağı geliştirme projesi başlatılmıştır. Bu projenin amacı, savaş durumunda, birbirinden uzakta bulunan bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlamaktı.

Bu proje kapsamında, 1969 yılında, ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) adı verilen bir ağ kurulmuştur. ARPANET, dört üniversitenin bilgisayarını birbirine bağlayan bir ağdı. ARPANET, ilk olarak, 29 Ekim 1969 tarihinde, California Üniversitesi’nden Leonard Kleinrock’ın bilgisayarından, Stanford Araştırma Enstitüsü’nden Charley Kline’ın bilgisayarına bir mesaj gönderilerek test edilmiştir. Bu mesaj, “LO” (Lorem ipsum) idi.

ARPANET, ilk olarak askeri amaçlarla kullanılmıştır. Ancak, zamanla, araştırma ve eğitim amaçlarıyla da kullanılmaya başlanmıştır. ARPANET’in başarısı, diğer ülkelerde de benzer ağların kurulmasına yol açmıştır.

İnternetin İcadı

İnternetin icadı, 1989 yılında, Tim Berners-Lee tarafından yapılmıştır. Berners-Lee, İsviçre’de bulunan CERN araştırma laboratuvarında çalışan bir İngiliz bilim insanıydı. Berners-Lee, ARPANET’in yetersizliklerini fark etmiş ve bu ağ üzerinde, bilgi ve belgelerin paylaşılabileceği bir sistem geliştirmeye başlamıştır.

Berners-Lee, geliştirdiği sistem için, “World Wide Web” (WWW) adını kullanmıştır. WWW, hipermetin tabanlı bir sistemdir. Hipermetin, metin içerisinde, başka bir metne veya belgeye bağlantılar oluşturmayı sağlayan bir teknolojidir. WWW sayesinde, internet kullanıcıları, bir belgeden başka bir belgeye kolayca geçiş yapabilirler.

Berners-Lee, WWW’yi geliştirmek için, HTML (HyperText Markup Language) ve HTTP (HyperText Transfer Protocol) adlı iki protokol geliştirmiştir. HTML, web sayfalarının oluşturulmasında kullanılan bir dildir. HTTP ise web sayfalarının sunucudan istemciye aktarılmasında kullanılan bir protokoldür.

Berners-Lee, WWW’yi 1989 yılında CERN’de duyurmuştur. WWW’nin duyurusu, internetin gelişiminde önemli bir dönüm noktası olmuştur. WWW sayesinde, internet daha erişilebilir ve kullanışlı hale gelmiştir.

İnternetin Gelişimi

İnternet, 1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde, internette yeni teknolojiler geliştirilmiş ve internetin kullanımı yaygınlaşmıştır.

1990’lı yıllarda, internette, e-posta, çevrimiçi sohbet ve web siteleri gibi teknolojiler yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu teknolojiler, internetin kullanımını kolaylaştırmış ve internetin daha popüler hale gelmesini sağlamıştır.

1990’lı yıllarda, internetin ticari kullanımı da başlamıştır. Bu dönemde, internette, e-ticaret, online bankacılık ve online oyun gibi yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır.

2000’li yıllardan itibaren, internetin gelişimi daha da hızlanmıştır. Bu dönemde, internette, mobil internet, sosyal medya ve bulut bilişim gibi yeni teknolojiler yaygınlaşmaya başlamıştır.

Mobil internet, internetin cep telefonları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılmasını sağlamıştır. Sosyal medya, internet kullanıcılarının birbirleriyle bağlantı kurmasını ve bilgi paylaşmasını kolaylaştırmıştır. Bulut bilişim, internet üzerinden yazılım, donanım ve depolama gibi kaynakların paylaşılmasını sağlamıştır.

İnternetin Bugünü

İnternet, günümüzde, dünyanın her yerinden milyonlarca insan tarafından kullanılan küresel bir ağdır. İnternet, bilgi ve iletişime erişimimizi sağlayan, eğitim, iş ve eğlence gibi birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran bir araçtır.

İnternetin geleceği, daha da parlak görünmektedir. İnternetteki yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, internetin kullanımı daha da yaygınlaşacak ve internet, hayatımızın daha da ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.


Yayımlandı

kategorisi