Interneti Kim Buldu Kısaca Bilgi

İnterneti Kim Buldu?

İnternetin icadı, birçok farklı bilim insanı ve mühendisin katkılarıyla ortaya çıkmış, uzun bir süreçtir. İnternetin temellerini atan ilk çalışmalar, 1950’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamıştır. Bu dönemde, ABD Savunma Bakanlığı’nın finanse ettiği bir proje kapsamında, askeri amaçlarla kullanılabilecek bir ağ geliştirilmeye başlanmıştır. Bu ağ, ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) olarak adlandırılmıştır.

ARPANET, ilk olarak 1969 yılında, dört farklı üniversitedeki bilgisayar arasında bir bağlantı kurulmasıyla hayata geçirilmiştir. Bu bağlantı üzerinden, ilk mesaj, 29 Ekim 1969 tarihinde, UCLA’dan (University of California, Los Angeles) Stanford Research Institute’a (SRI) gönderilmiştir. Mesajın içeriği ise, “QWERTYUIOP” olmuştur.

ARPANET, sonraki yıllarda hızla genişlemeye devam etmiştir. 1970’li yılların ortalarında, ağda yaklaşık 100 bilgisayar bulunmaktaydı. 1980’li yıllarda ise, ağda binlerce bilgisayar yer almaya başlamıştır.

ARPANET’in yaygınlaşmasıyla birlikte, internetin temelleri de atılmaya başlamıştır. İnternetin temellerini oluşturan en önemli çalışmalardan biri, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokollerinin geliştirilmesidir. TCP/IP protokolleri, internetin çalışma şeklini belirleyen temel protokollerdir.

TCP/IP protokolleri, 1970’li yılların sonlarında Vinton Cerf ve Robert Kahn tarafından geliştirilmiştir. Bu protokoller sayesinde, farklı bilgisayarlar ve ağlar arasında bilgi alışverişi yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir.

İnternetin gelişiminde önemli bir rol oynayan bir diğer kişi ise, Tim Berners Lee’dir. Berners Lee, 1989 yılında, World Wide Web (WWW) kavramını geliştirmiştir. WWW, internetin günümüzdeki en önemli özelliklerinden biridir. WWW sayesinde, internet üzerinden metin, resim, video gibi farklı içeriklere erişilebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Berners Lee, WWW’yi geliştirmek için, HTML (HyperText Markup Language) ve HTTP (HyperText Transfer Protocol) gibi standartlar geliştirmiştir. Bu standartlar sayesinde, internet üzerinde farklı web siteleri oluşturulması ve bu siteler arasında bilgi alışverişi yapılması mümkün hale gelmiştir.

1990’lı yıllarda, internetin gelişimi hızla devam etmiştir. Bu dönemde, internet yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda, internet üzerinden e-posta, alışveriş, sosyal medya gibi farklı uygulamalar kullanılmaya başlamıştır.

2000’li yıllarda, internetin gelişimi daha da hızlanmıştır. Bu dönemde, internet üzerinden video izleme, oyun oynama, bulut bilişim gibi farklı uygulamalar yaygınlaşmıştır.

Günümüzde, internet, dünyanın en önemli iletişim ve bilgi teknolojileri ağlarından biri haline gelmiştir. İnternet üzerinden, dünyanın her yerinden bilgiye erişmek, iletişim kurmak ve iş yapmak mümkün hale gelmiştir.

İnternetin Temel Katmanları

İnternet, fiziksel, veri iletim, ağ ve uygulama katmanları olmak üzere dört temel katmandan oluşmaktadır.

  • Fiziksel katman: İnternetin en alt katmanıdır. Bu katman, internetin fiziksel altyapısını oluşturan kabloları, ağ cihazlarını ve diğer donanımları kapsamaktadır.
  • Veri iletim katmanı: İnternetin orta katmanıdır. Bu katman, verileri internet üzerinden göndermek ve almak için kullanılan protokolleri kapsamaktadır.
  • Ağ katmanı: İnternetin orta katmanıdır. Bu katman, internetin farklı ağlarını birbirine bağlayan protokolleri kapsamaktadır.
  • Uygulama katmanı: İnternetin en üst katmanıdır. Bu katman, internet üzerinden kullanılan farklı uygulamaları kapsamaktadır.

İnternetin Faydaları

İnternetin birçok faydası bulunmaktadır. İnternetin faydalarından bazıları şunlardır:

  • İletişim: İnternet, dünyanın her yerinden insanlarla iletişim kurmak için kullanılabilmektedir.
  • Bilgi: İnternet, dünyanın her yerinden bilgiye erişmek için kullanılabilmektedir.
  • Eğitim: İnternet, eğitim için kullanılabilmektedir.
  • İş: İnternet, iş için kullanılabilmektedir.
  • Eğlence: İnternet, eğlence için kullanılabilmektedir.

İnternetin Riskleri

İnternetin bazı riskleri de bulunmaktadır. İnternetin risklerinden bazıları şunlardır:

  • Kimlik hırsızlığı: İnternet üzerinden kimlik hırsızlığı

Yayımlandı

kategorisi