Ana Sayfa Eğitim İnsanların Maymundan Geldiğini Söyleyen Bilim İnsanı Kimdir?

İnsanların Maymundan Geldiğini Söyleyen Bilim İnsanı Kimdir?

Cevap: Charles Darwin.

Sorunun cevabı doğrudur ama sorunun kendisi yanlıştır.

Çünkü Charles Darwin tüm zamanların en büyük keşiflerinden birini yaparak Evrim Teorisi’ni bulmuştur. Fakat Darwin hiçbir zaman insanın maymundan geldiğini söylememiştir.

Çünkü Evrim Teorisi’ne göre tüm canlılar akrabadır ve ortak bir atadan türemiştir.

Yani insanlar maymundan gelmemiştir ama insanlar ile maymunlar bundan milyonlarca yıl önce ortak bir atadan gelmişlerdir. Fakat bu ortak ata maymun değildir.

UNESCO 2009 yılını Darwin yılı ilan etmiştir. Çünkü Türlerin Kökeni isimli kitabın yayınlanışının 200. yıldönümüydü.

Evrim Teorisi tüm bilimsel çevrelerde tartışmasız olarak kabul gören günümüzün en güçlü doğa yasalarından biridir. Ona karşı çıkanlar genellikle dini inançlarına ters düştüğünü düşündükleri için karşı çıkmaktadır. Fakat aslında İslam dini Evrim Teorisine karşı değildir. Karşı olduğunu iddia edenler farkında olmadan İslam’a zarar vermektedir. Çünkü az önce de dediğim gibi evrim teorisi tıpkı yer çekimi teorisi gibi sayısız defa deneylerle kanıtlanmıştır.

charles darwin türlerin kökeni ile ilgili görsel sonucu