Insan Kaynakları Yönetimi Atama

İnsan Kaynakları Yönetimi Atama

İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyonun insan sermayesini verimli ve etkin bir şekilde yönetme sürecidir. Bu süreç, işe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, ücretlendirme, iş sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli unsurları kapsar.

Türkiye’de insan kaynakları yönetimi alanındaki istihdam, her geçen gün artmaktadır. Bu artışa, küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve rekabetin artması gibi faktörler neden olmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların sahip olması gereken temel şartlar şunlardır:

 • En az lisans düzeyinde insan kaynakları yönetimi veya ilgili bir bölümden mezun olmak.
 • İleri düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olmak.
 • İletişim ve problem çözme becerilerine sahip olmak.
 • İnsan ilişkileri konusunda başarılı olmak.

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların sahip olması gereken mesleki yeterlilikler şunlardır:

 • İş kanunu ve ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • İşe alım, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, ücretlendirme, iş sağlığı ve güvenliği gibi insan kaynakları süreçlerine hakim olmak.
 • Analitik düşünme ve karar verme becerilerine sahip olmak.

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların sahip olması gereken yabancı dil bilgisi, pozisyonun niteliğine göre değişebilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Yolları

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, aşağıdaki yollardan yararlanılabilir:

 • Devlet Memurluğu

İnsan kaynakları yönetimi alanında devlet memurluğu kadrolarına atanmak için, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girmek gerekmektedir. KPSS sınavında, genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi testleri olmak üzere üç test yer almaktadır. Alan bilgisi testinde, insan kaynakları yönetimi alanındaki temel kavramlar ve konular sorulmaktadır.

KPSS sınavından yeterli puanı alan adaylar, devlet kurumlarında açık olan insan kaynakları yönetimi kadrolarına başvurabilirler. Devlet kurumlarında yapılan atamalarda, adayların KPSS puanları ile birlikte, mülakat sınavı ve/veya uygulama sınavı sonuçları da değerlendirilmektedir.

 • Özel Sektör

Özel sektörde insan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların başvurdukları şirketin insan kaynakları politikaları ve kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmaktadır. Genellikle, adayların eğitim durumu, iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve mesleki yeterlilikleri dikkate alınmaktadır.

Özel sektörde insan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların başvurdukları şirkete doğrudan veya insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla başvuruda bulunmaları mümkündür.

 • Diğer Yollar

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, aşağıdaki yollardan da yararlanılabilir:

 • Uluslararası kuruluşlar

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların ilgili kuruluşun insan kaynakları politikaları ve kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 • Sivil toplum kuruluşları

Sivil toplum kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda, adayların ilgili kuruluşun insan kaynakları politikaları ve kriterleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 • Özel eğitim kurumları

Özel eğitim kurumları, insan kaynakları yönetimi alanındaki atamalara hazırlanmak isteyen adaylara, kurs, seminer ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Sonuçları

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atama sonuçları, adayların başvurdukları kurumun internet sitesinde veya resmi gazetede duyurulmaktadır. Atama sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, belirtilen süre içerisinde ilgili kuruma itiraz başvurusunda bulunabilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Atama Önerileri

İnsan kaynakları yönetimi alanındaki atamalarda başarılı olmak için, adayların aşağıdaki önerileri dikkate almaları faydalı olacaktır:

 • Eğitiminizi iyi bir şekilde tamamlayın. İnsan kaynakları yönetimi alanındaki teorik ve pratik bilginizi geliştirmek için, lisans eğitiminiz sırasında aktif olarak çalışın.
 • Kişisel ve mesleki gelişime önem verin. İnsan kaynakları alanındaki gelişmeleri takip edin ve kendinizi sürekli olarak geliştirin.
 • İnsan ilişkileri becerilerinizi geliştirin. İnsan kaynakları yönetimi alanında başarılı olmak için, iyi bir iletişim ve problem çözme becerisine sahip olmak gerekir.
 • Mülakat ve uygulama sınavlarına hazırlıklı olun. Devlet kurumlarında yapılan atamalarda, mülakat ve/veya uygulama sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlara hazırlanmak için, bol bol pratik yapın ve kendinizi

Yayımlandı

kategorisi