Im Bulmuştur

Kesri Kim Buldu?

Kesirler, bir bütünün parçalarını temsil eden sayılardır. Örneğin, bir pastanın dörde bölünmesi, pastanın her bir parçasını bir kesirli sayı olarak ifade etmemize olanak tanır. Bu durumda, her bir parçanın kesirli değeri 1/4’tür.

Kesirler, matematikte önemli bir rol oynar. Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılırlar. Örneğin, bir pizzanın kaç dilim olduğu, bir pastanın kaç porsiyon olduğu veya bir miktar paranın kaç kuruş olduğu gibi soruları yanıtlamak için kesirleri kullanabiliriz.

Kesirler, ilk olarak MÖ 2000 yıllarında Mezopotamya’da kullanılmaya başlanmıştır. Mezopotamyalılar, kesirleri ifade etmek için bir dizi farklı sembol kullanıyorlardı. Örneğin, bir bütünü on eşit parçaya bölünmesi, her bir parçanın kesirli değerini ifade etmek için kullanılan bir semboldü.

MÖ 500 yıllarında, Yunan matematikçiler kesirleri daha sistematik bir şekilde incelemeye başladılar. Yunanlılar, kesirleri ifade etmek için bir dizi yeni sembol geliştirdiler ve kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapmanın yollarını buldular.

MÖ 200 yıllarında, Çinliler kesirleri daha da geliştirdiler. Çinliler, ondalıklı kesirleri icat ettiler ve kesirler üzerinde karmaşık işlemleri yapmanın yollarını buldular.

MS 800 yıllarında, Arap matematikçiler kesirler üzerinde önemli çalışmalar yaptılar. Arap matematikçiler, kesirleri ifade etmek için yeni bir sembol sistemi geliştirdiler ve kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapmanın yollarını buldular.

MS 1300 yıllarında, Avrupalı matematikçiler kesirler üzerinde çalışmaya başladılar. Avrupalı matematikçiler, Arap matematikçilerin geliştirdiği sembol sistemini benimsediler ve kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapmanın yollarını buldular.

  1. yüzyılda, Avrupalı matematikçiler ondalıklı kesirleri daha da geliştirdiler. Ondalıklı kesirler, matematikte ve bilimde giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Günümüzde, kesirler matematikte ve bilimde temel bir kavramdır. Kesirler, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılırlar.

Kesirleri Kim Buldu?

Kesirleri kimin bulduğuna dair kesin bir cevap yoktur. Kesirler, MÖ 2000 yıllarında Mezopotamya’da kullanılmaya başlandığı için, kesirleri Mezopotamyalıların bulduğu düşünülebilir. Ancak, Mezopotamyalıların kesirleri nasıl ifade ettikleri tam olarak bilinmemektedir.

Kesirler üzerinde önemli çalışmalar yapan bazı matematikçiler şunlardır:

  • Mezopotamyalılar: Mezopotamyalılar, kesirleri ilk kullanan uygarlıklardan biridir. Mezopotamyalılar, kesirleri ifade etmek için bir dizi farklı sembol kullanıyorlardı.
  • Yunanlılar: Yunanlılar, kesirleri daha sistematik bir şekilde incelemeye başladılar. Yunanlılar, kesirleri ifade etmek için bir dizi yeni sembol geliştirdiler ve kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapmanın yollarını buldular.
  • Çinliler: Çinliler, kesirleri daha da geliştirdiler. Çinliler, ondalıklı kesirleri icat ettiler ve kesirler üzerinde karmaşık işlemleri yapmanın yollarını buldular.
  • Araplar: Araplar, kesirler üzerinde önemli çalışmalar yaptılar. Arap matematikçiler, kesirleri ifade etmek için yeni bir sembol sistemi geliştirdiler ve kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapmanın yollarını buldular.
  • Avrupalılar: Avrupalı matematikçiler, kesirler üzerinde çalışmaya başladılar. Avrupalı matematikçiler, Arap matematikçilerin geliştirdiği sembol sistemini benimsediler ve kesirler üzerinde çeşitli işlemler yapmanın yollarını buldular.

Kesirler Nasıl İfade Edilir?

Kesirler, bir bütünün parçalarını temsil eden sayılardır. Kesirleri ifade etmek için çeşitli yöntemler vardır.

Kesirler, bir tam sayı ve bir kesirli sayı ile ifade edilebilir. Örneğin, bir pastanın dörde bölünmesi, pastanın her bir parçasını 1/4 kesirli sayı olarak ifade etmemize olanak tanır.

Kesirler, bir virgül ile ifade edilebilir. Örneğin, 1/4 sayısı 0,25 olarak ifade edilebilir.

Kesirler, bir payda ve bir pay ile ifade edilebilir. Örneğin, 1/4 sayısı 1/4 olarak ifade edilebilir.

Kesirler, bir yüzde olarak ifade edilebilir. Örneğin, 1/4 sayısı %25 olarak ifade edilebilir.

Kesirler, bir kesir çizgisi ile ifade edilebilir. Örneğin, 1/4 sayısı 1kesri k


Yayımlandı

kategorisi