Ilk Narkozu Kim Buldu

İlk Narkozu Kim Buldu?

Narkoz, ameliyat veya diğer tıbbi işlemler sırasında ağrıyı ve bilinci ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaçtır. Tarih boyunca, çeşitli maddeler narkoz olarak kullanılmıştır. Ancak, modern anestezinin başlangıcı, 1846 yılında Amerikalı diş hekimi William Morton’un eter kullanarak gerçekleştirdiği ameliyatla kabul edilir.

Narkoz Tarihçesi

Narkozun tarihi, MÖ 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Sümerler, Antik Mısırlılar, Çinliler ve Hintliler, çeşitli bitkilerden elde edilen maddeleri narkoz olarak kullanmışlardır. Örneğin, Sümerler, mantarlardan elde edilen bir maddeyi, diş çekimi gibi ağrılı işlemler için kullanmışlardır. Antik Mısırlılar ise, haşhaş, şarap ve kenevir gibi maddeleri narkoz olarak kullanmışlardır.

Orta Çağ’da, narkoz kullanımı oldukça azalmıştır. Ancak, 17. yüzyılda, Avrupa’da narkoz kullanımı yeniden yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu dönemde, çeşitli bitkilerden elde edilen maddelerle birlikte, eter ve kloroform gibi kimyasal maddeler de narkoz olarak kullanılmaya başlanmıştır.

William Morton ve Eter Anestezisi

Modern anestezinin başlangıcı, 1846 yılında Amerikalı diş hekimi William Morton’un eter kullanarak gerçekleştirdiği ameliyatla kabul edilir. Morton, daha önceleri, eterin ağrıyı ve bilinci ortadan kaldırıcı etkisini fark etmiş ve bu etkiyi tıbbi amaçlar için kullanmak için çalışmalara başlamıştır. 16 Ekim 1846 tarihinde, Boston’daki Massachusetts Genel Hastanesi’nde, diş hekimi John Warren’in gözetiminde, James A. Green adlı hastaya eter anestezisi uygulamıştır. Bu ameliyat, modern anestezinin başlangıcı olarak kabul edilir.

Morton’un eter anestezisi uygulaması, tıpta büyük bir dönüm noktası olmuştur. Artık, ameliyatlar ağrısız bir şekilde yapılabiliyordu. Bu sayede, ameliyatların başarısı artmış ve hastaların iyileşme süresi kısalmıştır.

Horace Wells ve Nitroz Oksit

William Morton’un eter anestezisi uygulamasından birkaç ay önce, Amerikalı diş hekimi Horace Wells, nitroz oksit kullanarak bir ameliyat gerçekleştirmiştir. Wells, nitroz oksitin, etere benzer şekilde ağrıyı ve bilinci ortadan kaldırıcı bir etkiye sahip olduğunu fark etmişti. 10 Aralık 1844 tarihinde, Hartford’daki bir dişçi kliniğinde, Gilbert Abbott adlı hastaya nitroz oksit anestezisi uygulamıştır. Bu ameliyat, nitroz oksitin narkoz olarak ilk uygulaması olarak kabul edilir.

Ancak, Wells’in bu uygulaması, başarılı bir şekilde sonuçlanmamıştır. Bunun nedeni, Wells’in yeterli miktarda nitroz oksit kullanmamış olmasıdır. Bu nedenle, Wells’in ameliyatı, anestezi açısından bir başarısızlık olarak kabul edilir.

John Snow ve Kloroform

1847 yılında, İngiliz doktor John Snow, kloroformu narkoz olarak ilk kez kullanmıştır. Snow, kloroformun, eter ve nitroz oksitten daha güçlü bir narkoz etkisine sahip olduğunu fark etmişti. 1847 yılında, Londra’daki St. Bartholomew Hastanesi’nde, James Simpson adlı hastaya kloroform anestezisi uygulamıştır. Bu ameliyat, kloroformun narkoz olarak ilk uygulaması olarak kabul edilir.

Snow’un kloroform anestezisi uygulaması, büyük bir başarı olmuştur. Bu uygulama, kloroformun kısa sürede narkoz olarak yaygın bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur.

Narkozun Gelişimi

William Morton, Horace Wells ve John Snow’un çalışmaları, modern anestezinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu araştırmacıların çalışmaları sayesinde, ameliyatlar ağrısız ve güvenli bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir.

  1. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, anestezi alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemde, çeşitli yeni anestezik maddeler geliştirilmiştir. Ayrıca, anestezi teknikleri de geliştirilmiştir.

Günümüzde, anestezi, tıbbın önemli bir dalıdır. Anestezi sayesinde, ameliyatlar, doğumlar, ağrı tedavisi ve diğer birçok tıbbi işlem güvenli ve başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Narkozun Avantajları

Narkozun, tıpta birçok avantajı bulunmaktadır. Narkoz sayesinde, ameliyatlar ağrısız ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Bu sayede, ameliyatların başarısı artmış ve hastaların iyileşme süresi kısalmıştır.

Narkoz, doğumlar için de önemli bir avantaj sağlamaktadır. Doğum


Yayımlandı

kategorisi