İlk Matbaa ile Günümüz Matbaası Arasında Ne Tür Benzerlikler Bulunmaktadır?

Yapılan ilk matbaa makinesi elektrikli değil mekanik bir düzenekti. Çünkü zaten o zamanlar henüz elektrik kefşedilmemişti. Ayrıca matbaa makinesi zamanla daha verimli olması için geliştirildi ve yeni düzenekler kullanılmaya başlandı.

Zaten günümüzde modern baskı teknolojileri kullanılmaktadır. Dolayısıyla ilk matbaaya göre daha küçük boyutlu makinelerden çok daha hızlı baskılar alınabilmektedir. Yeni matbaalarda bilgisayar sistemi ve kontrol panelleri bulunmaktadır.


Yayımlandı

kategorisi