Ilk Atama Meb

Milli Eğitim Bakanlığı İlk Atama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de eğitim ve öğretim alanında yetkili olan bakanlıktır. MEB, her yıl ihtiyaç duyulan sayıda öğretmeni ilk atama ile göreve başlatmaktadır. İlk atama, MEB tarafından düzenlenen öğretmenlik sınavına girerek başarılı olan adaylar için gerçekleştirilmektedir.

İlk Atama Şartları

MEB ilk atama için adaylardan aşağıdaki şartları yerine getirmelerini istemektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmenlik sınavında başarılı olmak
 • Eğitim fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
 • Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için denklik belgesine sahip olmak

İlk Atama Başvurusu

İlk atama başvurusu, MEB tarafından belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda adaylardan aşağıdaki bilgiler istenmektedir:

 • Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi
 • İkametgah adresi
 • Eğitim bilgileri
 • KPSS puanı

İlk Atama Sonuçları

İlk atama sonuçları, MEB tarafından açıklanmaktadır. Sonuçlar, MEB’in internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir.

İlk Atama Dönemi

MEB ilk atama, her yıl Ağustos ayında yapılmaktadır. İlk atama sonuçlarının açıklanmasının ardından, ataması yapılan öğretmenler, Eylül ayında göreve başlamaktadır.

İlk Atama Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlk atama döneminde, adayların dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şunlardır:

 • Başvuru tarihlerini kaçırmamak
 • Başvuru bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurmak
 • KPSS puanını doğru girmek
 • Başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz yüklemek

İlk Atama Sonrası

İlk atama sonrası, ataması yapılan öğretmenlere, MEB tarafından gerekli bilgiler ve belgeler gönderilmektedir. Öğretmenler, bu bilgiler ve belgeler doğrultusunda, göreve başlama işlemlerini tamamlamaktadır.

İlk Atama İle İlgili Sorular

İlk atama ile ilgili adayların sıklıkla sorduğu sorular şunlardır:

 • İlk atama puanları nasıl hesaplanır?
 • İlk atama tercihlerinde nelere dikkat edilmeli?
 • İlk atama ataması yapılan öğretmenler hangi kadrolarda görevlendirilmektedir?

İlk Atama Puanları Nasıl Hesaplanır?

İlk atama puanları, KPSS puanı ve öğretmenlik sınavı puanının birlikte değerlendirilmesi ile hesaplanır. KPSS puanı, öğretmenlik sınavı puanından daha ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir.

İlk Atama Tercihlerinde Neler Dikkat Edilmelidir?

İlk atama tercihlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Tercih yaparken, kadro durumuna dikkat etmek
 • Tercih yaparken, yerleşim yerinin önemini göz önünde bulundurmak
 • Tercih yaparken, tercih sırasına dikkat etmek

İlk Atama Atanması Yapılan Öğretmenler Hangi Kadrolarda Görevlendirilmektedir?

İlk atama ataması yapılan öğretmenler, kadrolu öğretmen olarak görevlendirilmektedir. Kadrolu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’nda sürekli olarak görev yapmaktadırlar.

Sonuç

Milli Eğitim Bakanlığı ilk atama, her yıl binlerce öğretmenin mesleğe adım atmasına olanak tanımaktadır. İlk atama için gerekli şartları sağlayan adaylar, MEB tarafından düzenlenen öğretmenlik sınavına girerek başarılı olmaları durumunda, ilk atama ile öğretmenlik mesleğine başlayabilmektedirler.


Yayımlandı

kategorisi