Iletişim Engelleri Örnekleri 2024-2025 Güncel

İletişim engelleri, iletişim sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyen faktörlerdir. Bu engeller, iletişimin taraflarından kaynaklanabileceği gibi, iletişim ortamı veya iletişim süreciyle de ilgili olabilir. İletişim engelleri, iletişimin başarısız olmasına, yanlış anlaşılmalara ve çatışmalara neden olabilir.

**İletişim engelleri, iki ana gruba ayrılabilir:

 • Kişisel engeller: Bu engeller, iletişimin taraflarından kaynaklanan engellerdir. Kişisel engeller, kişinin kişilik özellikleri, duyguları, tutumları, önyargıları ve değer yargıları gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
 • Çevresel engeller: Bu engeller, iletişim ortamı veya iletişim süreciyle ilgili engellerdir. Çevresel engeller, iletişimin gerçekleştiği yer, zaman, gürültü, teknolojik sorunlar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Kişisel engeller, iletişimin en yaygın engellerindendir. Bu engeller, kişinin iletişim becerileri, iletişim motivasyonu ve iletişim ortamına uyumu gibi faktörlerle de ilgili olabilir.

Kişisel engellere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 • Kişilik özellikleri: Örneğin, çekingen veya saldırgan bir kişi, iletişimde zorluk yaşayabilir.
 • Duygular: Örneğin, öfkeli veya üzgün bir kişi, iletişimde net ve anlaşılır bir şekilde ifade olmakta zorlanabilir.
 • Tutumlar: Örneğin, önyargılı bir kişi, karşısındaki kişiyi doğru bir şekilde anlayamayabilir.
 • Önyargılar: Örneğin, belirli bir grup insan hakkında olumsuz önyargıları olan bir kişi, bu gruptan bir kişiyle iletişim kurarken zorluk yaşayabilir.
 • Değer yargıları: Örneğin, belirli bir değere sahip olan bir kişi, bu değere sahip olmayan bir kişiyle iletişim kurarken zorluk yaşayabilir.

Çevresel engeller, iletişimin gerçekleştiği yer, zaman, gürültü, teknolojik sorunlar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Çevresel engellere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

 • İletişimin gerçekleştiği yer: Örneğin, kalabalık bir ortamda iletişim kurmak zor olabilir.
 • İletişimin gerçekleştiği zaman: Örneğin, yorgun veya stresli bir zamanda iletişim kurmak zor olabilir.
 • Gürültü: Örneğin, gürültülü bir ortamda iletişim kurmak zor olabilir.
 • Teknolojik sorunlar: Örneğin, iletişim için kullanılan teknolojik cihazlarda yaşanan sorunlar, iletişimi engelleyebilir.

İletişim engelleri, iletişimin başarısız olmasına, yanlış anlaşılmalara ve çatışmalara neden olabilir. Bu nedenle, iletişim engelleri ile başa çıkmak önemlidir.

İletişim engelleri ile başa çıkmak için aşağıdakiler yapılabilir:

 • Kendi kişisel engellerinizi fark edin ve bu engelleri aşmak için çaba gösterin.
 • İletişim ortamını uygun hale getirin. Örneğin, gürültülü bir ortamda iletişim kurmanız gerekiyorsa, gürültü seviyesini azaltmaya çalışın.
 • Teknolojik sorunlara karşı hazırlıklı olun. Örneğin, iletişim için kullandığınız cihazlarda sorun yaşama ihtimaline karşı, alternatif çözümler belirleyin.

İletişim engelleri, iletişimin bir parçasıdır. Ancak, bu engelleri fark etmek ve bunlarla başa çıkmak, iletişimin daha başarılı olmasını sağlayabilir.

İletişim engelleri ile ilgili örnekler:

 • Bir iş görüşmesinde, aday, heyecanından dolayı soruları net bir şekilde cevaplayamayabilir. Bu, kişisel bir engele örnektir.
 • Bir toplantıda, katılımcılar farklı kültürlerden olduğu için, birbirlerini doğru bir şekilde anlayamayabilirler. Bu, çevresel bir engele örnektir.
 • Bir telefon görüşmesinde, gürültü nedeniyle konuşmalar net bir şekilde anlaşılamayabilir. Bu, çevresel bir engele örnektir.

İletişim engelleri, iletişimin her alanında ortaya çıkabilir. Bu engelleri fark etmek ve bunlarla başa çıkmak, iletişimin daha başarılı olmasını sağlayabilir.


Yayımlandı

kategorisi