Il Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü: Görevleri, Sorumlulukları ve Hizmetleri

İl sağlık müdürlüğü, bir ilin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan kamu kuruluşudur. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren il sağlık müdürlükleri, il sınırları içindeki tüm sağlık hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumludur.

İl Sağlık Müdürlüğünün Görevleri

 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesi
 • İl sınırları içindeki sağlık kuruluşlarının denetimi ve gözetimi
 • İl sınırları içindeki sağlık personelinin eğitimi ve denetimi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetimi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

İl Sağlık Müdürlüğünün Sorumlulukları

 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve kaliteli bir şekilde sunulması
 • İl sınırları içindeki sağlık kuruluşlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet vermesi
 • İl sınırları içindeki sağlık personelinin yeterli eğitim ve deneyime sahip olması
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin finansmanının yeterli ve sürdürülebilir olması
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

İl Sağlık Müdürlüğünün Hizmetleri

 • İl sınırları içindeki sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti sunulması
 • İl sınırları içindeki sağlık kuruluşlarının denetimi ve gözetimi
 • İl sınırları içindeki sağlık personelinin eğitimi ve denetimi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin finansmanı ve yönetimi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması
 • İl sınırları içindeki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması

İl Sağlık Müdürlüğü ile İlgili Faydalı Siteler ve Dosyalar

 • Sağlık Bakanlığı: https://www.saglik.gov.tr/
 • İl Sağlık Müdürlükleri: https://www.saglik.gov.tr/saglik-mudurlukleri
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/saglik-hizmetleri-genel-mudurlugu
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/halk-sagligi-genel-mudurlugu
 • Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/aile-sagligi-ve-toplum-sagligi-genel-mudurlugu
 • Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/saglik-yatirimlari-genel-mudurlugu
 • Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/saglik-egitimi-genel-mudurlugu
 • Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/saglik-arastirmalari-genel-mudurlugu
 • Sağlık Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi Genel Müdürlüğü: https://www.saglik.gov.tr/saglik-teknolojileri-ve-bilgi-yonetimi-genel-mudurlugu

Yayımlandı

kategorisi