Il Dişi Atama

İl Dışı Atama Nedir?

İl dışı atama, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin, bulundukları ilden başka bir ile atanmasıdır. İl dışı atamalar, merkezi yerleştirme, kura, ihtiyaç ve mazeret gibi farklı yöntemlerle yapılabilmektedir.

İl Dışı Atama Yöntemleri

İl dışı atama yöntemleri şunlardır:

 • Merkezi yerleştirme: Bu yöntemde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan kadrolar için, her yıl ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan adaylar, tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.
 • Kura: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, ihtiyaç duyulan kadrolar için kura yoluyla atama yapılır. Kura, ilgili kurumun internet sitesinde duyurulur ve adaylar kura çekilişi için belirlenen tarih ve saatte kuruma gelerek kuraya katılır.
 • İhtiyaç: Kamu kurum ve kuruluşlarında, ihtiyaç duyulan kadrolar için ihtiyaç yoluyla atama yapılabilir. Bu yöntemde, ilgili kurum ihtiyaç duyduğu kadroları ilan eder ve adaylar başvuruda bulunur. Başvurular arasından en uygun görülen adaylar, kurumun takdirine göre atanır.
 • Mazeret: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, personelin mazeretleri nedeniyle il dışı ataması yapılabilir. Bu yöntemde, personelin mazeretini belgelendirmesi gerekir.

İl Dışı Atama Şartları

İl dışı atamaya başvurabilmek için genel olarak aşağıdaki şartlar aranır:

 • Kurumda en az 2 yıl çalışma süresi: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, il dışı atamaya başvurabilmek için kurumda en az 2 yıl çalışma süresi şartı aranır.
 • Görev yaptığı ildeki kadronun boş olması: İl dışı atamaya başvurabilmek için, görev yaptığı ildeki kadronun boş olması gerekir.
 • Yer değiştirmeye engel bir durumun olmaması: İl dışı atamaya başvurabilmek için, yer değiştirmeye engel bir durumun bulunmaması gerekir.

İl Dışı Atama Başvurusu

İl dışı atama başvurusu, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulan tarihler arasında yapılır. Başvurular, elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılabilir.

İl Dışı Atama Sonuçları

İl dışı atama sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulur. Sonuçlar, adayların e-Devlet şifresi ile sorgulanabilir.

İl Dışı Atama Süreci

İl dışı atama süreci, aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Adayların başvuruları: İl dışı atamaya başvurmak isteyen adaylar, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulan tarihler arasında başvuruda bulunur.
 • Başvuruların değerlendirilmesi: İl dışı atamaya başvuran adayların başvuruları, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından değerlendirilir.
 • Kura çekilişi: İl dışı atamaya başvuran adaylar arasından, kura yoluyla atama yapılacaksa kura çekilişi yapılır.
 • Atamaların yapılması: Kura sonucunda yerleşmeye hak kazanan adayların atamaları yapılır.

İl Dışı Atama Zorunluluğu

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, personelin il dışı atanma zorunluluğu olabilir. Bu durumda, ilgili kurum personelini il dışına atama hakkına sahiptir.

İl Dışı Atama Avantajları

İl dışı atama, personelin kariyer gelişimi açısından önemli bir fırsattır. İl dışı atama ile personel, farklı illerde çalışma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı elde eder. Ayrıca, il dışı atama ile personel, kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilir.

İl Dışı Atama Dezavantajları

İl dışı atama, personelin ailevi ve sosyal yaşamında bazı zorluklara neden olabilir. İl dışı atama ile personel, aile ve yakınlarından uzak kalabilir. Ayrıca, il dışı atama ile personel, yeni bir çevreye ve yeni bir kültüre uyum sağlamak zorunda kalabilir.

Sonuç olarak, il dışı atama, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel için önemli bir kariyer fırsatıdır. İl dışı atama ile personel, kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabilir ve farklı illerde çalışma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı elde edebilir. Ancak, il dışı atama, personelin ailevi ve sosyal yaşamında bazı zorluklara neden olabilir.


Yayımlandı

kategorisi