Ihraç Kayıtlı Fatura Kimler Kesebilir

İhraç Kayıtlı Fatura Kimler Kesebilir?

İhraç kayıtlı fatura, yurt dışına satış yapan firmalara KDV ödemesi yükümlülüğü getirmeyen bir fatura türüdür. Bu faturayı kesebilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekir.

İhraç Kayıtlı Fatura Kesme Şartları

İhraç kayıtlı fatura kesebilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

  • Sanayi siciline kayıtlı olmak: İhraç kayıtlı faturayı kesecek olan firmanın sanayi siciline kayıtlı olması gerekir.
  • Ticaret Odası veya Sanayi Odası kaydına sahip olmak: Firmanın faaliyet gösterdiği sektöre göre Ticaret Odası veya Sanayi Odası kaydına sahip olması gerekir.
  • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı gıda işletmesi belgesine sahip olmak: Gıda üreticileri için geçerli olan bir şarttır.
  • Çiftçi kayıt belgesine sahip olmak: Tarım sektörü için geçerli olan bir şarttır.
  • İşletme onay belgesine sahip olmak: İhracat kayıtlı faturayı kesecek olan firmanın, ihracat kayıtlı satış faaliyeti gerçekleştireceğine dair bir işletme onay belgesine sahip olması gerekir.

İhraç Kayıtlı Fatura Kesme Yetkisi

İhraç kayıtlı fatura kesme yetkisi, firmanın kendisindedir. Firma, ihracat kayıtlı fatura kesmek için gerekli şartları sağladığını ve ihracat kayıtlı satış faaliyeti gerçekleştireceğini beyan ederek, bağlı olduğu vergi dairesine başvuruda bulunmalıdır. Vergi dairesi, başvuruyu inceleyerek firmaya ihracat kayıtlı fatura kesme yetkisi verir.

İhraç Kayıtlı Faturanın Avantajları

İhraç kayıtlı faturanın ihracatçılara sağladığı başlıca avantajlar şunlardır:

  • KDV ödemesi yükümlülüğünden muafiyet: İhraç kayıtlı fatura kesen firmalar, faturada yer alan KDV tutarını ödemekten muaftır.
  • İhracat KDV iadesi: İhraç kayıtlı fatura ile satılan ürünler için ihracatçı firma, ihracat beyannamesinin ekinde yer alan ihracat kayıtlı faturayı vergi dairesine ibraz ederek KDV iadesi alabilir.

İhraç Kayıtlı Faturanın Zorlukları

İhraç kayıtlı faturanın ihracatçılara sağladığı avantajların yanı sıra, bazı zorlukları da vardır. Bunlar şunlardır:

  • **İhracat kayıtlı faturanın kesilebilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Bu şartların yerine getirilmesi, firmalar için ek bir iş yükü oluşturabilir.
  • **İhraç kayıtlı fatura ile satılan ürünler için ihracatçı firma, ihracat beyannamesinin ekinde yer alan ihracat kayıtlı faturayı vergi dairesine ibraz etmek zorundadır. Bu işlem, ihracatçı firma için ek bir işlemdir.

İhraç Kayıtlı Fatura Kesme Örneği

Aşağıda, ihracat kayıtlı fatura kesme örneği verilmiştir:

Fatura No: 2023/001

Satıcı: XYZ A.Ş.

Alıcı: ABD Dış Ticaret Şirketi

Ürün: Tekstil Ürünleri

Adet: 100

Birim Fiyat: 100 USD

Toplam Tutar: 10.000 USD

KDV: 0

Net Tutar: 10.000 USD

İhraç Kayıt No: 2023/001

Bu faturada, satıcı firma XYZ A.Ş., ABD Dış Ticaret Şirketi’ne 100 adet tekstil ürünü satmıştır. Ürünlerin birim fiyatı 100 USD olup, toplam tutar 10.000 USD’dir. KDV, ihracat kayıtlı fatura olması nedeniyle 0 olarak gösterilmiştir. Net tutar, 10.000 USD’dir. İhraç kayıt numarası ise 2023/001 olarak belirtilmiştir.

Sonuç

İhraç kayıtlı fatura, ihracatçılara KDV ödemesi yükümlülüğünden muafiyet ve ihracat KDV iadesi gibi avantajlar sağlayan bir fatura türüdür. Ancak, ihracat kayıtlı faturanın kesilebilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir.


Yayımlandı

kategorisi